Anatolij (Анатолий Анатолій)

Anatolij je běžně užívané mužské jméno schválené v České republice pro zápis do matriky.

V České republice používá jméno 155 mužů (152x jako samostatné jméno Anatolij; u víceslovných jmen 3x jako druhé jméno).

Jmeniny v kalendářích:

23. ledna  
7. února  
19. února  
6. května      
3. července  
16. července      
11. srpna  
12. srpna  
10. září  
15. září  
11. října  
24. října  
30. října  
3. listopadu  
13. listopadu  
19. listopadu  
3. prosince      
23. prosince  

Příbuzná a gramaticky podobná osobní jména:

Anatol Anatola Anatole Anatoli Anatolia Anatólia Anatolie Anatolija Anatolije

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 05.07.2020 05:51 z www.kalendar.eu