Bušek

Bušek je platné mužské jméno, které lze v České republice zápsat do matriky.

Pouze 2 muži v České republice užívají toto jméno, ale Bušek má běžnější užití jako příjmení (1x jako samostatné jméno Bušek; u víceslovných jmen 1x jako druhé jméno).

Bušek jako příjmení:

Příjmení Bušek se v České republice vyskytuje 619 krát a jedná se o . nejčastější příjmení.

Jmeniny v kalendářích:

22. srpna  

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 13.07.2020 13:42 z www.kalendar.eu