Celestino

Celestino je ojedinělé mužské jméno schválené v České republice pro zápis do matriky.

V České republice osobní jméno Celestino užívá pouze jeden muž (samostatného osobního jméno Celestino neužívá nikdo, ale u víceslovných jmen 1x jako druhé jméno). Jméno Celestino se v České republice objevilo poprvé v roce 2008.

Podobná osobní jména:

Agostino Celesta Celeste Céleste Celestin Celestín Celestina Celestína Celestine Celestyn Celestýn Celestyna Celestýna Celesztin Celesztina Cellestina Centino Constantino Cristino Faustino Florentino Giustino Justino Ketino Laurentino Martino Othieno Santino Tino Valentino

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 14.12.2019 06:26 z www.kalendar.eu