Dmytro

Dmytro je mužské jméno, které lze v České republice zápsat do matriky.

V České republice používá jméno 47 mužů.

Jmeniny v kalendářích:

24. února  
28. května  
5. června  
16. června  
22. srpna  
24. září  
4. října  
8. listopadu  
10. listopadu  
28. listopadu  

Příbuzná a gramaticky podobná osobní jména:

Dmitri Dmitrij Dmitro Dmitry

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 01.04.2020 12:15 z www.kalendar.eu