Emmanuil

Emmanuil je platné mužské jméno, které lze v České republice zápsat do matriky.

Pouze 2 muži v České republice užívají toto jméno (samostatného osobního jméno Emmanuil neužívá nikdo, ale u víceslovných jmen 2x jako druhé jméno). Jméno Emmanuil se v České republice objevilo poprvé v roce 2009.

Příbuzná a gramaticky podobná osobní jména:

Eman Emanuel Emánuel Emanuela Emanuele Emanuila Emmanuel Imanuil Immanuil Manuil

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 08.04.2020 01:54 z www.kalendar.eu