Hajnal

Hajnal je platné ženské jméno, které lze v České republice zápsat do matriky.

V České republice se toto ženské jméno vyskytuje pouze 2x.

Hajnal jako příjmení:

Příjmení Hajnal se v České republice vyskytuje 10 krát.

Příbuzná a gramaticky podobná osobní jména:

Hajar Hajnalka Chaja Chaya

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 30.03.2020 12:42 z www.kalendar.eu