Jahjá

Jahjá je orientální mužské jméno, které lze v České republice zápsat do matriky.

V České republice osobní jméno Jahjá užívá pouze jeden muž (samostatného osobního jméno Jahjá neužívá nikdo, ale u víceslovných jmen 1x jako druhé jméno).

Příbuzná a gramaticky podobná osobní jména:

Ioachim Jáchym Yahya Yachim

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 19.02.2020 14:10 z www.kalendar.eu