Perchta

Perchta je platné ženské jméno, které lze v České republice zápsat do matriky.

(je užíváno pouze u víceslovných jmen, kde se Perchta vyskytuje 2x jako první a 2x jako druhé jméno).

Jmeniny v kalendářích:

23. září  

Příbuzná a gramaticky podobná osobní jména:

Percy Peregrin Perez Pericles Perla Perluše Pero

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 17.02.2020 14:23 z www.kalendar.eu