Plamen (Пламен)

Plamen je sporadicky se vyskytující platné mužské jméno schválené v České republice pro zápis do matriky.

V České republice používá jméno 6 mužů (3x je užíváno jako samostatné osobní jméno; u víceslovných jmen se Plamen vyskytuje 1x jako první a 2x jako druhé jméno).

Jmeniny v kalendářích:

2. ledna  
6. února  
8. listopadu    
20. prosince  

Příbuzná a gramaticky podobná osobní jména:

Plato Platon Platón Platone

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 02.07.2020 19:58 z www.kalendar.eu