Bonaventura

Bonaventura je sporadicky se vyskytující mužské jméno s bezproblémovým zápisem do matriky.

Pouze 4 muži v České republice užívají toto jméno, ale Bonaventura má běžnější užití jako příjmení (1x jako samostatné jméno Bonaventura; u víceslovných jmen 3x jako druhé jméno).

Bonaventura jako příjmení:

Příjmení Bonaventura se v České republice vyskytuje 63 krát. Přechýlená podoba příjmení je Bonaventurová.

Jmeniny v kalendářích:

14. července    
15. července            
11. září  

Podobná osobní jména:

Bonawentura Ventura

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 18.11.2019 13:40 z www.kalendar.eu