Efrem

Efrem je sporadicky se vyskytující mužské jméno s bezproblémovým zápisem do matriky.

Pouze 4 muži v České republice užívají toto jméno (2x je užíváno jako samostatné osobní jméno; u víceslovných jmen se Efrem vyskytuje 1x jako první a 1x jako druhé jméno).

Jmeniny v kalendářích:

28. ledna  
10. února  
7. března  
2. června    
9. června      
18. června    
24. června  
9. října  

Podobná osobní jména:

Efraim Efrain Efraín Ephraim Jefrem

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 19.11.2019 02:15 z www.kalendar.eu