Ismael

Ismael je sporadicky se vyskytující mužské jméno s bezproblémovým zápisem do matriky.

V České republice používá jméno 17 mužů (12x je užíváno jako samostatné osobní jméno; u víceslovných jmen se Ismael vyskytuje 1x jako první a 4x jako druhé jméno).

Ismael jako příjmení:

Příjmení Ismael se v České republice vyskytuje 1 krát. Ovšem Ismael se u nás mnohem častěji užívá jako osobní jméno, a proto je možné, že uvedení jména Ismael jako příjmení je chybou ve statistice. Přechýlená podoba příjmení je Ismaelová.

Jmeniny v kalendářích:

9. dubna  
6. června  
17. června  
17. července  

Podobná osobní jména:

Ismail

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 20.11.2019 11:54 z www.kalendar.eu