Jimram

Jimram je ojedinělé mužské jméno s bezproblémovým zápisem do matriky.

Pouze 3 muži v České republice užívají toto jméno (2x jako samostatné jméno Jimram; u víceslovných jmen 1x jako druhé jméno).

Jmeniny v kalendářích:

30. září  

Podobná osobní jména:

Jim Jimmy

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 18.09.2019 03:55 z www.kalendar.eu