Kolumba

Kolumba je platné ženské jméno s možností zápisu do matriky, přestože toto osobní jméno v České republice v roce 2016 nikdo neužíval.

Jmeniny v kalendářích:

10. ledna  
3. března  
20. května  
17. září  
24. září  
31. prosince  

Podobná osobní jména:

Columba Kolumban Kolumbín Kolumbína

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 14.10.2019 18:53 z www.kalendar.eu