Lajos

Lajos je sporadicky se vyskytující mužské jméno s bezproblémovým zápisem do matriky.

Pouze 4 muži v České republice užívají toto jméno (3x jako samostatné jméno Lajos; u víceslovných jmen 1x jako druhé jméno).

Lajos jako příjmení:

Příjmení Lajos se v České republice vyskytuje 3 krát. Přechýlená podoba příjmení je Lajosová.

Jmeniny v kalendářích:

19. srpna  
25. srpna  

Podobná osobní jména:

Alajos

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 14.11.2019 13:38 z www.kalendar.eu