Rodrigo

Rodrigo je málo rozšířené mužské jméno s bezproblémovým zápisem do matriky.

V České republice používá jméno 34 mužů (24x je užíváno jako samostatné osobní jméno; u víceslovných jmen se Rodrigo vyskytuje 7x jako první a 3x jako druhé jméno).

Rodrigo jako příjmení:

Příjmení Rodrigo se v České republice vyskytuje 1 krát. Ovšem Rodrigo se u nás mnohem častěji užívá jako osobní jméno, a proto je možné, že uvedení jména Rodrigo jako příjmení je chybou ve statistice.

Jmeniny v kalendářích:

28. února  
13. března    
29. dubna  
25. září  

Podobná osobní jména:

Rodrigue

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 22.11.2019 04:37 z www.kalendar.eu