Stašek

Stašek je sporadicky se vyskytující mužské jméno s bezproblémovým zápisem do matriky.

Pouze 4 muži v České republice užívají toto jméno, ale Stašek má běžnější užití jako příjmení.

Stašek jako příjmení:

Příjmení Stašek se v České republice vyskytuje 459 krát a jedná se o 1576. nejčastější příjmení.

Stašek jako domácké jméno:

Stašek je domáckou variantou pro 2 mužská osobní jména.

Jmeniny v kalendářích:

7. května  

Podobná osobní jména:

Stacey Stacy Staffan Stamatia Stana Stáňa Stanimir Stanimír Stanislao Stanislas Stanislaus Stanislav Stanislava Stanisław Stanisława Stanislova Stanislovas Stanka Stanko Stanley Stavros Stáza Šťasta

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 19.11.2019 22:44 z www.kalendar.eu