Český občanský kalendář

Původ a vývoj jmenného kalendáře

Až do padesátých let minulého století byla v kalendářích uváděna křesťanská jména blahoslavených a svatých. V té době byla vnímána jako důležitější oslava světce, než-li jednotlivce, který byl podle něj pojmenován. Tato praxe se postupem času změnila a dnes již jmeniny slavíme jinak. Po nástupu Komunistické strany k moci se začalo systematicky potlačovat vše, co souviselo s církvemi. Dříve užívaný církevní kalendář byl v roce 1951 nahrazen občanským jmenným kalendářem. Zpočátku se v občanském kalendáři nacházelo několik křesťanských svátků, ale již po roce 1953 tam zůstaly trvale zachovány pouze svátky: Tři králové, Hromnice, Velikonoce, mistr Jan Hus, Památka zesnulých a Vánoční svátky.

Až do pádu komunismu určovala jmeniny v kalendáři Komise pro kalendárium v Obchodních tiskárnách Kolín. Tato komise byla řízena ministerstvy a byla velmi činorodá. Pouze 135 jmen se v kalendáři z roku 1989 nachází na stejném místě jako v kalendáři z roku 1951. Když po revoluci skončil monopol Obchodních tiskáren na tisk kalendářů a pro jmennou část nebyla vydána žádná závazná vyhláška či norma, neexistoval již nikdo, kdo by korigoval jednotné zveřejnění jmen ve všech kalendářích. Ve jménu 'svobody slova' se začaly objevovat první rozdíly, které většinou spočívaly v přidávání nových jmen.

Změny ve jmenném kalendáři v období 1993 až 2020

Porovnáním jmen v kalendářích od různých vydavatelů lze vyvodit závěr, že se oproti stavu z roku 1993 v České republice obecně ustálily pouze níže uvedné změny, které dnes respektuje většina vydavatelů:

14. března se ke jménu Rút přidává jméno Matylda,
6. března jméno Elena doplňuje jméno Herbert,
7. dubna se za jméno Heřman uvádí jméno Hermína,
29. května vystřídal Maxima Maximilián,
7. června je vedle jména Iveta uvedeno Slavoj,
10. července se ke jménu Libuše přidává Amálie,
1. září jméno Linda doplňuje Samuel,
2. října se místo Galiny uvádí Olívie a Oliver,
9. října ke Štefanovi přibylo jméno Sára,
27. října se ke jménu Šarlota uvádí Zoe,
2. listopadu se ke svátku Památka zesnulých přidává jméno Tobiáš,
a 7. prosince se před jméno Ambrož uvádí jméno Benjamín.

Všechny další rozdíly v tištěných a elektronických kalendáriích lze již považovat za nekoordinovanou aktivitu jednotlivých vydavatelů. Bohužel to vede i k ojedinělým případům, kdy se v různých kalendářích vyskytují nová jména pod různými daty. Někteří vydavatelé nesprávně umistili ženské jméno Radoslava na 6.května (správně má být 14.září) a Tobiáš na 12.září (správně 2.listopadu). Rozporuplné je umísťování jmen Melánie/Melanie. Zatímco Melánie má podle Dr. Knappové jmeniny 27.prosince, shodné jméno Melanie umisťují někteří vydavatelé (podle zahraničních kalendářů) na 31.prosince. Aby nedocházelo k této nejednotnosti doporučuji vydavatelům, aby se opírali o kalendář jmen sestavený soudní znalkyní v oblasti osobních jmen Dr. PhDr. Miloslavou Kappovou, CSc.

Na níže uvedených jménech se v tištěných kalendářích shoduje drtivá většina vydavatelů, proto je lze považovat za typický základ českého občanského kalendáře:

LEDEN

1.1. Nový rok
 Den obnovy samostatného českého státu
2.1. Karina
3.1. Radmila
4.1. Diana
5.1. Dalimil
6.1. Tři králové  Kašpar  Melichar  Baltazar
7.1. Vilma
8.1. Čestmír
9.1. Vladan
10.1. Břetislav
11.1. Bohdana
12.1. Pravoslav
13.1. Edita
14.1. Radovan
15.1. Alice
16.1. Ctirad  
 Den památky Jana Palacha - významný den
17.1. Drahoslav
18.1. Vladislav
19.1. Doubravka
20.1. Ilona
21.1. Běla
22.1. Slavomír
23.1. Zdeněk
24.1. Milena
25.1. Miloš
26.1. Zora
27.1. Ingrid  
 Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti - významný den
28.1. Otýlie
29.1. Zdislava
30.1. Robin
31.1. Marika

ÚNOR

1.2. Hynek
2.2. Nela
3.2. Blažej
4.2. Jarmila
5.2. Dobromila
6.2. Vanda
7.2. Veronika
8.2. Milada
9.2. Apolena
10.2. Mojmír
11.2. Božena
12.2. Slavěna
13.2. Věnceslav
14.2. Valentýn
15.2. Jiřina
16.2. Ljuba
17.2. Miloslava
18.2. Gizela
19.2. Patrik
20.2. Oldřich
21.2. Lenka
22.2. Petr
23.2. Svatopluk
24.2. Matěj
25.2. Liliana
26.2. Dorota
27.2. Alexandr
28.2. Lumír
29.2. Horymír

BŘEZEN

1.3. Bedřich
2.3. Anežka
3.3. Kamil
4.3. Stela
5.3. Kazimír
6.3. Miroslav
7.3. Tomáš
8.3. Gabriela  
 Mezinárodní den žen - významný den
9.3. Františka  
 Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince - významný den
10.3. Viktorie
11.3. Anděla
12.3. Řehoř  
 Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) - významný den
13.3. Růžena
14.3. Rút  Matylda
15.3. Ida
16.3. Elena  Herbert
17.3. Vlastimil
18.3. Eduard
19.3. Josef
20.3. Světlana
21.3. Radek
22.3. Leona
23.3. Ivona
24.3. Gabriel
25.3. Marián
26.3. Emanuel
27.3. Dita
28.3. Soňa  
 Den narození Jana Ámose Komenského - významný den
29.3. Taťána
30.3. Arnošt
31.3. Kvido

DUBEN

1.4. Hugo
2.4. Erika
3.4. Richard
4.4. Ivana
5.4. Miroslava
6.4. Vendula
7.4. Heřman  Hermína  
 Den vzdělanosti - významný den
8.4. Ema
9.4. Dušan
10.4. Darja
11.4. Izabela
12.4. Julius
13.4. Aleš
14.4. Vincenc
15.4. Anastázie
16.4. Irena
17.4. Rudolf
18.4. Valérie
19.4. Rostislav
20.4. Marcela
21.4. Alexandra
22.4. Evženie
23.4. Vojtěch
24.4. Jiří
25.4. Marek
26.4. Oto
27.4. Jaroslav
28.4. Vlastislav
29.4. Robert
30.4. Blahoslav

KVĚTEN

1.5. Svátek práce
2.5. Zikmund
3.5. Alexej
4.5. Květoslav
5.5. Klaudie  
 Květnové povstání českého lidu - významný den
6.5. Radoslav
7.5. Stanislav
8.5. Den vítězství
9.5. Ctibor
10.5. Blažena
11.5. Svatava
12.5. Pankrác
13.5. Servác
14.5. Bonifác
15.5. Žofie  
 Den rodin - významný den
16.5. Přemysl
17.5. Aneta
18.5. Nataša
19.5. Ivo
20.5. Zbyšek
21.5. Monika
22.5. Emil
23.5. Vladimír
24.5. Jana
25.5. Viola
26.5. Filip
27.5. Valdemar  
 Den národního vzdoru - významný den
28.5. Vilém
29.5. Maxmilián
30.5. Ferdinand
31.5. Kamila

ČERVEN

1.6. Laura
2.6. Jarmil
3.6. Tamara
4.6. Dalibor
5.6. Dobroslav
6.6. Norbert
7.6. Iveta  Slavoj
8.6. Medard
9.6. Stanislava
10.6. Gita  
 Den památky obětí vyhlazení obce Lidice - významný den
11.6. Bruno
12.6. Antonie
13.6. Antonín
14.6. Roland
15.6. Vít
16.6. Zbyněk
17.6. Adolf
18.6. Milan  
 Den hrdinů druhého odboje - významný den
19.6. Leoš
20.6. Květa
21.6. Alois
22.6. Pavla
23.6. Zdeňka
24.6. Jan
25.6. Ivan  
 Den odchodu okupačních vojsk - významný den
26.6. Adriana
27.6. Ladislav  
 Den památky obětí komunistického režimu - významný den
28.6. Lubomír
29.6. Petr  Pavel
30.6. Šárka

ČERVENEC

1.7. Jaroslava
2.7. Patricie
3.7. Radomír
4.7. Prokop
5.7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 Cyril  Metoděj
6.7. Den upálení mistra Jana Husa
7.7. Bohuslava
8.7. Nora
9.7. Drahoslava
10.7. Libuše  Amálie
11.7. Olga
12.7. Bořek
13.7. Markéta
14.7. Karolína
15.7. Jindřich
16.7. Luboš
17.7. Martina
18.7. Drahomíra
19.7. Čeněk
20.7. Ilja
21.7. Vítězslav
22.7. Magdaléna
23.7. Libor
24.7. Kristýna
25.7. Jakub
26.7. Anna
27.7. Věroslav
28.7. Viktor
29.7. Marta
30.7. Bořivoj
31.7. Ignác

SRPEN

1.8. Oskar
2.8. Gustav
3.8. Miluše
4.8. Dominik
5.8. Kristián
6.8. Oldřiška
7.8. Lada
8.8. Soběslav
9.8. Roman
10.8. Vavřinec
11.8. Zuzana
12.8. Klára
13.8. Alena
14.8. Alan
15.8. Hana
16.8. Jáchym
17.8. Petra
18.8. Helena
19.8. Ludvík
20.8. Bernard
21.8. Johana  
 Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy - významný den
22.8. Bohuslav
23.8. Sandra
24.8. Bartoloměj
25.8. Radim
26.8. Luděk
27.8. Otakar
28.8. Augustýn
29.8. Evelína
30.8. Vladěna
31.8. Pavlína

ZÁŘÍ

1.9. Linda  Samuel
2.9. Adéla
3.9. Bronislav
4.9. Jindřiška
5.9. Boris
6.9. Boleslav
7.9. Regína
8.9. Mariana
9.9. Daniela
10.9. Irma
11.9. Denisa
12.9. Marie
13.9. Lubor
14.9. Radka
15.9. Jolana
16.9. Ludmila
17.9. Naděžda
18.9. Kryštof
19.9. Zita
20.9. Oleg
21.9. Matouš
22.9. Darina
23.9. Berta
24.9. Jaromír
25.9. Zlata
26.9. Andrea
27.9. Jonáš
28.9. Den české státnosti
 Václav
29.9. Michal
30.9. Jeroným

ŘÍJEN

1.10. Igor
2.10. Olívie  Oliver
3.10. Bohumil
4.10. František
5.10. Eliška
6.10. Hanuš
7.10. Justýna
8.10. Věra  
 Památný den sokolstva - významný den
9.10. Štefan  Sára
10.10. Marina
11.10. Andrej
12.10. Marcel
13.10. Renáta
14.10. Agáta
15.10. Tereza
16.10. Havel
17.10. Hedvika
18.10. Lukáš
19.10. Michaela
20.10. Vendelín
21.10. Brigita
22.10. Sabina
23.10. Teodor
24.10. Nina
25.10. Beáta
26.10. Erik
27.10. Šarlota  Zoe
28.10. Den vzniku samostatného československého státu
29.10. Silvie
30.10. Tadeáš
31.10. Štěpánka

LISTOPAD

1.11. Felix
2.11. Tobiáš  Památka zesnulých
3.11. Hubert
4.11. Karel
5.11. Miriam
6.11. Liběna
7.11. Saskie
8.11. Bohumír
9.11. Bohdan
10.11. Evžen
11.11. Martin  
 Den válečných veteránů - významný den
12.11. Benedikt
13.11. Tibor
14.11. Sáva
15.11. Leopold
16.11. Otmar
17.11. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
 Mahulena
18.11. Romana
19.11. Alžběta
20.11. Nikola
21.11. Albert
22.11. Cecílie
23.11. Klement
24.11. Emílie
25.11. Kateřina
26.11. Artur
27.11. Xenie
28.11. René
29.11. Zina
30.11. Ondřej

PROSINEC

1.12. Iva
2.12. Blanka
3.12. Svatoslav
4.12. Barbora
5.12. Jitka
6.12. Mikuláš
7.12. Benjamín  Ambrož
8.12. Květoslava
9.12. Vratislav
10.12. Julie
11.12. Dana
12.12. Simona
13.12. Lucie
14.12. Lýdie
15.12. Radana
16.12. Albína
17.12. Daniel
18.12. Miloslav
19.12. Ester
20.12. Dagmar
21.12. Natálie
22.12. Šimon
23.12. Vlasta
24.12. Štědrý den
 Adam  Eva
25.12. 1. svátek vánoční
26.12. 2. svátek vánoční
 Štěpán
27.12. Žaneta
28.12. Bohumila
29.12. Judita
30.12. David
31.12. Silvestr

Pozn.: Státní svátky a významné dny jsou uváděny dle zákona č.245/2000 Sb. v aktuálním znění.


Jmenné kalendárium ke stažení


nahoru  |  zpět na úvodní stranu