Církevní kalendář - křestní jména

Křestní jména:

Zvyk oslavovat jmeniny vznikl již v raně křesťanském období s cílem snížit význam oslav narozenin, které byly vnímány jako pohanský a nekřesťanský rituál. Od 15. století bylo křtěncům dáváno jedno jméno podle svatých a mučedníků, kteří se stávali jejich patrony. Velmi často se jméno patrona shodovalo se jménem kmotra nebo světce, jemuž byl zasvěcen den narození. V první polovině minulého století dávali faráři křtěncům stále jména křesťanská, ale pokud s tím rodiče nesouhlasili, přidávali ke jménu od rodičů i druhé křestní jméno, a obě jména pak zapsali do knihy pokřtěných. V současné době tato praxe přetrvává a stala se spíše módní záležitostí, což potvrzuje velký nárust víceslovných jmen. Dnes má více než 7,5 miliónů (72%) obyvatel České republiky jméno po světci, přičemž pokřtěných je pouze přibližná polovina z nich.

Český církevní kalendář:

Tento kalendář uvádí téměř 2500 křestních jmen patronů a světců, díky čemu se stává užitečnou pomůckou pro rodiče, kteří hledají vhodné jméno pro křest svého dítěte. A nalézt v tomto seznamu vhodné jméno není těžké. Jako křestní jméno může být použito počeštělé jméno patrona (Agaton namísto Agathon, Herbert namísto Heribert, apod.).

Berte tento církevní kalendář jako zajímavost, nikoliv jako závazný dokument:

Pokud budete chtít dítě pokřtít jménem, které zde není uvedeno (např. Leona,Sandra, Dylan, apod.), vždy svůj záměr předem konzultujte s farářem. Církve mají pro tyto případy různá pravidla a proto nelze považovat níže uvedený výčet křestních jmen za závazný. Více informací k tomuto tématu naleznete např. na stránkách křesťanský křest, evangelický křest nebo pravoslavný křest.

Závěrem ještě jedno důležité upozornění:
V níže uvedeném kalendáři je 247 jmen odlišených kurzívou, která nelze v České republice zapsat do matriky.

LEDEN

1.1. Marie  Justin  Almachius  Eugend  Fulgencius  Klárus  Frodobert  Vilém  Odilo  Hugolin  Josef  Jan  Vincenc  Valentin  Zikmund  Jakub  Petr  Alois  Marián  Zdislava  Renát  Maria  Metrán  Slavnost Matky Boží Panny Marie
2.1. Basil  Řehoř  Telesfor  Argeus  Narcis  Marcelín  Teodor  Bladulf  Jan  Vincencián  Mainchín  Adalhard  Airald  Silvestr  Markolín  Štěpánka  Vilém  Vavřinec  Marie  Anna  Ester  Blondin  sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
3.1. Ježíš  Jenovéfa  Anteros  Teopempt  Teonáš  Gordius  Daniel  Teogenes  Florencius  Cyriak  Eliáš  Anter  sv. Jenovéfa  Nejsvětější jméno Ježíš
4.1. Anděla  Alžběta  Rigobert  Abrunkul  Emanuel  Farailda  Fereol  Gaius  Hermes  Kristiána  Rigomer  Řehoř  Tomáš  sv. Anděla z Foligna
5.1. Eduard  Gerlach  Petr  Telesfor  Deogracias  Emiliána  František  Jakub  Jenovéfa  Karel  Konvoio  Marcelína  Marie  Rogerius  Synkletika  sv. Telesfor
6.1. Ondřej  Petr  Karel  Julián  Jan  Basilisa  Felix  Makarius  Rafaela  Slavnost Zjevení Páně
7.1. Rajmund  Lucián  Valentin  Kanut  Matouš  Marie  Terezie  Alderik  Ambrož  Cyrus  Kryšpín  Polyeukt  Tilo  Valencinián  sv. Rajmund z Penafortu
8.1. Severin  Vavřinec  Gudila  Titus  Albert  Apolinář  Eduard  Erhard  Heladius  Jiří  Julián  Lucián  Maxim  Maximián  Natalán  Paciens  Severín  Teofil  sv. Severin
9.1. Marcelín  Hadrián  Marie  Julián  Antonín  Eustracius  Felan  Honorát  Josef  Julie  Kazimír  sv. Julián
10.1. Agathon  Dobromil  Pavel  Agatho  Františka  Leonie  Miltiades  Řehoř  Agaton  Anna  Arkoncius  Benikasa  Domicián  Gundisalvus  Jan  Jiljí  Marcián  Marie  Petr  Petronius  Valerius  Vilém  sv. Agathon (Dobromil)
11.1. Marie  Hygin  Teodosius  Paulin  Bernard  František  Honoráta  Leucius  Paulín  Petr  Salvius  Tomáš  Typasius  Vilém  ct. Marie Elekta
12.1. Prob  Pravoslav  Alréd  Arkadius  Bernard  Probus  Benedict  Markéta  Antonín  Arkádius  Benedikt  Cézarie  Eutropius  Fereol  Martin  Mikuláš  Petr  Tigrius  sv. Probus (Pravoslav)
13.1. Hilarius  Bohumír  Gottfried  Remigius  Kentigern  Veronika  Agricius  Emil  Godfrid  Gumesind  Hermylius  Juta  Petr  Stratonik  sv. Hilarius z Poitiers
14.1. Sáva  Nina  Kristina  Felix  Makrína  Odorik  Petr  Dacius  Eufrrázius  Firmin  Fulgencius  Glycerius  Oda  Potit  sv. Sáva Srbský
15.1. Pavel  Maur  Arnold  Serafim  Romedius  Jan  Mikuláš  Ablebert  Emebert  Angel  Bonit  Ita  Jakub  Ludvík  Malard  Petr  Probus  Sekundina  Tarzície  sv. Pavel Poustevník
16.1. Marcel  Honorát  Berard  Adjut  Akursius  Danax  Furzeus  Jakub  Jana  Josef  Leobacius  Melas  Oto  Petr  Ticián  Trivierus  sv. Marcel I
17.1. Antonín  Roselína  Sulpicius  Elasip  Gamelbert  Julián  Leonila  Marcel  Melasip  Speusip  sv. Antonín Veliký
18.1. Marie  Markéta  Priska  Sukces  Pavel  Lucius  Beatrice  Deikol  Didak  Facius  Felicita  Karla  Koskonius  Kristýna  Melanip  Monika  Ondřej  Regína  Viktorie  Volusián  Zeno  Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19.1. Marius  Marta  Márius  Makarius  Liberáta  Abak  Arsenius  Audifax  Bazián  Faustýna  Germanik  Jan  Launomár  Marcel  Poncián  Remigius  sv. Márius a Marta a jejich synové
20.1. Fabián  Šebestián  Eutymius  Cyprián  Jindřich  Eustochia  Asklas  Benedikt  Eustochium  Kristýna  Neofyt  Wulfstan  sv. Fabián a Šebestián
21.1. Anežka  Meginrad  Epifan  Albán  Augurius  Augustin  Eduard  Eulogius  František  Fruktuos  Jakub  Jan  Josef  Josefa  Julián  Ludvík  Mikuláš  Ondřej  Patrokl  Petr  Publius  Renát  Tomáš  sv. Anežka Římská
22.1. Vincenc  Anastáz  Laura  Carmen  Vilém  Guillaum  Antonín  Barnard  Dominik  Josef  Marie  Radim  Václav  Valerius  sv. Vincenc
23.1. Ildefons  Hildefons  Emerenciána  Agatangel  Amasius  Aquila  Klement  Maimbod  Severián  sv. Ildefons
24.1. František  Vilém  Babylas  Bartoloměj  Daniel  Epolon  Exuperancius  Felicián  Filip  Ignác  Jan  Konstantin  Lukáš  Marie  Maxim  Michael  Onufrius  Pavla  Prilidán  Sabinián  Timotej  Urban  Vincenc  sv. František Saleský
25.1. Pavel  Pavla  Ananiáš  Juventin  Jindřich  Archangela  Agileus  Amarin  Antonín  Artemas  Bretanio  Emanuel  Marie  Maximín  Palamon  Poppo  Prajektus  Svátek Obrácení svatého Pavla
26.1. Timotej  Bohuslav  Titus  Pavla  Xenofon  Marie  Michael  Alberik  Arkádius  Augustin  Jan  Teogenes  sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
27.1. Anděla  Vitalián  Jindřich  Jiří  Devota  Gilduin  Jan  Julián  Manfred  Marius  Rozálie  Teodorik  sv. Anděla Mericiová
28.1. Tomáš  Julián  Josef  Bartoloměj  Jakub  Jan  Marie  Olympie  sv. Tomáš Akvinský
29.1. Sulpicius  Valerius  Villana  Boleslava  Afrat  Bebaja  Gilda  Konstancius  Maur  Papiáš  Sarbel  sv. Sulpicius
30.1. Martina  Batylda  Aldegunda  Hyacinta  Mucián  Kolumb  Adelelm  Armentarius  Barsimaus  František  Karmela  Matěj  Šebestián  Teofil  Zikmund  sv. Martina
31.1. Jan  František  Marcela  Geminián  Ludvíka  Abrahám  Aidan  Cyrus  Diodor  Eusebius  Julius  Klaudius  Madok  Nicefor  Papiáš  Serapion  Valdus  Viktor  Viktorín  sv. Jan Bosko

ÚNOR

1.2. Pionius  Jindřich  Brigita  Severus  Sigisbert  Ondřej  Agripan  Anna  Connor  Františka  Gabriela  Jakobína  Jan  Jana  Karla  Kateřina  Ludvíka  Magdaléna  Marie  Markéta  Otýlie  Patrik  Pavel  Petrína  Rajmund  Reginald  Renata  Růžena  Simona  Tryfon  Ursus  Viktorie  Viridiána  Zuzana  sv. Pionius
2.2. Kateřina  Burchard  Jana  Vavřinec  Štěpán  Dominika  Floskul  Marie  Mikuláš  Ondřej  Petr  Šimon  Svátek Uvedení Páně do chrámu
3.2. Blažej  Ansgar  Oskar  Simeon  Anna  Vereburga  Jan  Adelin  Berlinda  Celerin  Celerína  Helinand  Ignác  Leonius  Lupicín  Marie  Remedius  Teridius  Vavřinec  sv. Blažej  sv. Ansgar (Oskar)
4.2. Ondřej  Jana  Gilbert  Josef  Jan  Raban  Izidor  Aventin  Diodor  Eutychius  Fileas  Filorom  Isidor  Klaudián  Mikuláš  Papiáš  sv. Ondřej Corsini
5.2. Agáta  Dobromila  Adéla  Alžběta  Albuin  Avit  Františka  Ingenuin  sv. Agáta (Háta, Dobruše)
6.2. Pavel  Dorota  Amand  Angel  Antolián  Antonín  Bonaventura  Brinolf  Filip  František  Gabriel  Guarin  Gundisalvus  Jáchym  Jakub  Jan  Kosmas  Lev  Ludvík  Lukáš  Martin  Matěj  Meles  Michael  Mocius  Petr  Renilda  Renula  Silván  Teofil  Tomáš  Vedastus  sv. Pavel Miki a druhové
7.2. Veronika  Pius  Richard  Jiljí  Juliána  Marie  Ricerius  Adalbert  Alons  Anselm  Antonín  Filip  Jakub  Lukáš  Maxim  Mojžíš  Partenius  Petr  Rozálie  Tomáš  Vavřinec  Vilém  sv. Richard
8.2. Milada  Josefína  Jeroným  Štěpán  Mlada  Honorát  Jakut  Juventin  Kointa  Pavel  Petr  sv. Jeroným Emiliani  ct. Mlada
9.2. Apollonie  Anna  Apolónie  Maro  Michael  Kateřina  Alto  Ansbert  Donát  Primus  Ravald  Sabin  Teliavus  sv. Apollonie
10.2. Scholastika  Hugo  Alois  Amancius  Austreberta  Dauktus  Chalaramp  Kateřina  Klára  Ludvíka  Marie  Petr  Porfyrius  Protadius  Silván  Trojan  Vilém  Zotik  sv. Scholastika
11.2. Marie  Řehoř  Pascal  Ardan  Kastrensis  Paschal  Sekundin  Severín  Soteris  Tobiáš  Panna Maria Lourdská
12.2. Benedikt  Aniánský  Eulálie  Ampelius  Antonín  Berektýna  Cecilián  Cecílie  Dacián  Dativus  Emerit  Eva  Faust  Felix  Givalius  Hilarion  Honoráta  Humbelina  Jakub  Jan  Januárie  Januárius  Jiří  Kasián  Klautus  Kvintus  Ludán  Major  Marie  Markéta  Martin  Matrona  Maxim  Maximián  Melecius  Pelusius  Pomponie  Prima  Regiola  Restituta  Rogacián  Rogát  Sanátor  Saturnin  Saturnina  Sekunda  Tazelita  Telika  Tomáš  Viktorián  Viktorie  Viktorín  Vincenc  sv. Benedikt Aniánský
13.2. Kateřina  Marcinián  Jordán  Kristína  Benignus  Eustochium  Lukrécie  Fulkran  Gilbert  Gosbert  Guimera  Kastor  Kristýna  Štěpán  sv. Kateřina Ricciová
14.2. Valentin  Cyril  Jan  Bazián  Agaton  Amonius  Antonín  Auxencius  Cyrion  Dionýsius  Eleuchadius  Lucius  Mojžíš  Nostrián  Protus  Tonion  Vincenc  Vital  Zeno  sv. Valentin
15.2. Jiřina  Faustin  Severín  Onezim  Klaudius  Sixfrid  Bedřich  Agapés  Angel  Baral  Dekoros  Isik  Josip  Jovita  Kvinidius  Onesim  Severus  Sigfrid  Valfrid  Zosim  sv. Jiřina
16.2. Juliána  Eliáš  Pamfilius  Josef  Filipa  Daniel  Isajáš  Jeremiáš  Julián  Maruta  Mikuláš  Pamfilus  Pavel  Porfyrius  Samuel  Seleuk  Teodul  Valens  sv. Juliána
17.2. Alexis  Aleš  Alexius  Teodor  Flavián  Lukáš  Alexej  Antonín  Bartoloměj  Benedikt  Bonfilius  Bonos  Evermod  Finán  Fintan  Gerardin  Jan  Konstábila  Mesrob  Rikover  Silvín  sv. Alexius a druhové
18.2. Simeona  Sadot  Jan  Beatus  Angilbert  Gertruda  Heladius  Jiří  Tarasius  Teotonius  Vilém  sv. Simeon
19.2. Godšalk  Barbát  Miloslav  Konrád  Alvar  Alžběta  Bonifác  Jiří  Josef  Quodvultdeus  bl. Godšalk
20.2. Hyacint  Hyacinta  Serapion  Eucherius  Nikefor  Eleuter  Julie  Lev  Tyrannio  sv. Nikefor
21.2. Petr  German  Heřman  Eustác  Jindřiška  Natál  Robert  Tomáš  sv. Petr Damiani
22.2. Petr  Markéta  Isabela  Maximián  Didak  Izabela  Marie  Papiáš  Paschasius  svátek Stolce sv. Petra
23.2. Polykarp  Milburga  Viligis  Rafaela  Jan  Messor  Josefína  Ludvík  Mikuláš  Siner  Siren  Vincenc  sv. Polykarp
24.2. Modest  Josefa  Evecius  Etelbert  Konstancius  Marek  Petr  Tomáš  sv. Modest
25.2. Valburga  Liliana  Josef  Cézarius  Robert  Šebestián  Marie  Avertan  Aldetruda  Dominik  Gerland  Nestor  sv. Valburga
26.2. Alexandra  Alexandr  Porfyrius  Agrikola  Faustinián  Ondřej  Pavla  Robert  Viktor  sv. Alexandr
27.2. Gabriela  Gabriel  Baldomer  Anna  Basil  Besas  Eunus  Františka  Hippolyt  Honorýna  Julián  Lukáš  Marek  Marie  Prokop  Řehoř  Vilém  sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
28.2. Romana  Roman  Hilarius  Daniel  Cyra  Marana  Timotej  sv. Roman
29.2. Osvald  Kasián  Antonie  Hilarius

BŘEZEN

1.3. Suitbert  Felix  Albín  David  Jana  Kryštof  Lev  Rudesind  Siviard  sv. Suitbert
2.3. Simplicius  Ceada  Karel  Anděla  Troadius  sv. Simplicius
3.3. Kunhuta  Kunigunda  Frederik  Bedřich  Marin  Kateřina  Liberát  Anselm  Artelais  Asterius  Emeter  Eutropius  Cheledonius  Inocenc  Jakobín  Kleonik  Michael  Petr  Samuel  Terezie  Ignacie  Ticián  Winvaleus  sv. Kunhuta
4.3. Kazimír  Placida  Alexandr  Apián  Archelaus  Basin  Focius  Humbert  Jan  Kryštof  Kvirín  Ladislav  Miecislaus  Mikuláš  Petr  Stanislav  sv. Kazimír
5.3. Teofil  Bohumil  Fok  Gerasim  Jan  Gaetano  Foka  Hadrián  Jeremiáš  Kieran  Konon  Lucius  Virgilius  sv. Teofil (Bohumil)
6.3. Friedrich  Bedřich  Miroslav  Fridolin  Růžena  Koleta  Chrodegand  Evagrius  Julián  Kviriak  Marcián  Olegarius  Viktorín  bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
7.3. Perpetua  Felicita  Terezie  Agatodor  Ardo  Basil  Efrém  Elpidius  Etérius  Eubulius  Evžen  Gaudios  Jan  Kapiton  Pavel  Revokát  Saturnin  Satyr  Sekundin  sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
8.3. Jan  Faustin  Felix  Apolon  Duták  Filemon  Humfrid  Poncius  Provín  Senan  Štěpán  Teofilaktus  Veremund  Vincenc  sv. Jan z Boha
9.3. Františka  Dominik  Cyril  Metoděj  Pacián  Bruno  Kateřina  sv. Františka Římská
10.3. Jan  Simplicius  Makarius  Marie  Alexandr  Atala  Droktoveus  Gaius  Matreus  Viktor  sv. Jan Ogilvie
11.3. Eulogia  Eulogius  Pionius  Sofronius  Jan  Benedikt  Konstantin  Ongus  Talus  Tomáš  Trofim  Vincenc  Vindicián  sv. Eulogius z Kordoby
12.3. Kvirin  Maxmilián  Dorotej  Petr  Gorgonius  Inocenc  Pavel  Anděla  Alois  Domna  Elfeg  Evžen  Fina  Hilarius  Jeroným  Justýna  Mardonius  Maxim  Mygdon  Smaragd  Teofanes  sv. Kvirin
13.3. Patricie  Vlasta  Leandr  Kristýna  Agnel  Ansovin  Eldrád  Františka  Macedonius  Modesta  Petr  Piencius  Ruderik  Sabin  Šalamoun  sv. Patricie (Vlasta)
14.3. Matylda  Pavlína  Eva  Placid  Alexandr  Jakub  Lazar  Leobín  sv. Matylda
15.3. Longin  Ludvíka  Zachariáš  Leokricie  Artemidis  Menignus  Sisebut  Vilém  sv. Longin
16.3. Heribert  Julián  Eusebie  Hilarius  Jan  Papas  Robert  Tacián  sv. Heribert
17.3. Patrik  Vlastimil  Gertruda  Jan  Agrikola  Konrád  Pavel  sv. Patrik
18.3. Cyril  Eduard  Anselm  Salvator  Marta  Alexandr  Braulio  Frigdián  Jan  Leobard  Rogerius  sv. Cyril Jeruzalémský
19.3. Josef  Sibylina  Marcel  Isnard  Jan  Marek  Narcis  Ondřej  Slavnost sv. Josefa
20.3. Archip  Kutbert  Vulfram  Hippolyt  Baptista  František  Josef  Jan  Ambrož  Cyril  Jana  Marie  Martin  Nicetas  Pavel  Urbicius  sv. Archip
21.3. Serapion  Mikuláš  Benedikta  Endeus  Jakub  Jan  Lupicín  Matouš  Tomáš  Vilém  bl. Serapion
22.3. Epafrodit  Lea  Mikuláš  Basil  Basilisa  Benvenut  Bronislav  František  Kalinik  Marián  Pavel  sv. Epafrodit
23.3. Turibius  Josef  Metoděj  Rebeka  Anunciáta  Dominik  Edmund  Fingar  Frumencius  Gualterius  Guigner  Oto  Petr  Viktorián  Frumentius  sv. Turibius z Mongroveja
24.3. Kateřina  Didak  Agapius  Alexandr  Dionýsius  Jan  Makartem  Marie  Pausis  Romulus  Sekundul  Timolaus  sv. Kateřina Švédská
25.3. Dismas  Lucie  Dula  Everard  Hilarius  Emilián  Hermeland  Jakub  Josafata  Kvirín  Markéta  Matrona  Mona  Prokop  Tomasius  Slavnost Zvěstování Páně
26.3. Kastul  Haštal  Liudger  Petr  Kastulus  Baroncius  Berchar  Desiderius  Emanuel  Eutychius  Kodrát  Magdaléna  Maxima  Montán  Sabin  Teodosius  sv. Kastulus (Haštal)
27.3. Rupert  František  Panacea  Peregrín  sv. Rupert
28.3. Rogat  Hilarion  Guntrám  Štěpán  Josef  Konon  Jana  Rogát  Alexandr  Antonín  Cyril  Kastor  Kryštof  Malchus  Priskus  Proterius  Renata  sv. Rogát
29.3. Ludolf  Slavomil  Bertold  Archinim  Arnogast  Eustáz  Jan  Marek  Saturnin  Vilém  bl. Ludolf (Slavomil)
30.3. Jan  Leonard  Amadeus  Ludvík  Sekund  Petr  Domnin  Klinius  Osburga  Regulus  Zosim  sv. Jan Klimak
31.3. Balbína  Benjamín  Kvido  Bonaventura  Agilolf  Kryštof  Natálie  bl. Balbína

DUBEN

1.4. Makarius  Hugo  Marie  Agapés  Karel  Anastáz  Antiochián  Asterius  Celsus  Gaján  Gilbert  Chionie  Jan  Maur  Paulinián  Septimius  Telius  Valerik  Venancius  sv. Makarius (Blahomír)
2.4. František  Eustáz  Didak  Didacus  Alžběta  Leopold  Abundius  Afián  Jan  Marie  Mikuláš  Nicetius  Petr  Teodora  Viktor  Vilém  sv. František z Pauly
3.4. Nikita  Nicetas  Richard  Sixtus  Josef  Alois  Jan  Gandulf  Chrestus  Papus  Petr  Robert  Turstan  Ulpián  sv. Nikita
4.4. Izidor  František  Isidor  Benedikt  Kajetán  Agatopod  Josef  Petr  Plato  Teodul  Vilém  sv. Izidor
5.4. Vincenc  Irena  Juliána  Kateřina  Marie  Ferbuta  Gerald  sv. Vincenc Ferrerský
6.4. Notger  Metoděj  Petr  Notker  Gala  Michael  Petrína  Eutychius  Irenej  Kateřina  Prudencius  Vilém  Winebald  Zefyrin  sv. Notger
7.4. Jan  Heřman  Eduard  Aibert  Alexandr  Amon  Hegesip  Herman  Irenej  Jindřich  Jiří  Kaliopius  Marie  Pelusius  Radulf  Serapion  sv. Jan Křtitel de la Salle
8.4. Albert  Julie  Dionýsius  Agab  Amancius  Asynkritus  Diogenes  Dominik  Flegon  Herodion  Julián  Klement  Makarius  Maxim  Timotej  sv. Albert
9.4. Marie  Libor  Demetrius  Edesius  Valtruda  Kasilda  Tomáš  Adesius  Akácius  Antonín  Celestýna  Eupsychius  Gaucherius  Hugo  Maxim  Ubald  sv. Marie Kleofášova
10.4. Michael  Terencius,  Afrikán  Maxim  Pompeius  Alexandr  Teodor  Magdaléna  Antonín  Apolon  Beda  Bonifác  Fulbert  Makarius  Marek  Paladius  Terencius  sv. Michael de Sanctis
11.4. Stanislav  Gema  Helena  Angel  Antipas  Barsanuf  Domnio  Filip  Izák  Jiří  Lanuin  Sancia  Sympronián  sv. Stanislav
12.4. Julius  Josef  Terezie  Saba  Zeno  Alferius  Basil  Damián  Erkembodo  Konstantin  Sofie  Vavřinec  Viktor  Visie  sv. Julius
13.4. Martin  Karpus  Papylus  Agatonika  Hermenegild  Albertin  Eduard  František  Ida  Jan  Karadok  Markéta  Milo  Skubilio  Ursus  sv. Martin
14.4. Lambert  Tiburcius  Valerián  Maxim  Bernard  Lidvína  Petr  Asak  Benedikt  Bernika  Domnina  Fronto  Izabela  Jan  Pretextat  Prosdoka  Thomais  sv. Lambert
15.4. Anastázie  Damian  Paternus  Damián  Maro  Cézar  Abundius  Krescens  Ortárius  Pausilyp  Teodor  sv. Anastázie
16.4. Bernadeta  Benedikt  Engrácie  Magnus  Anna  Apodemius  Basilisa  Cecilián  Drogo  Evodius  Felix  Františka  Fronto  Fruktuos  Gaius  Galina  Jan  Jana  Julie  Kalis  Karisa  Kontard  Krescens  Kvintilián  Leonides  Luperkus  Magdaléna  Marciál  Marie  Markéta  Marta  Nice  Nunécie  Optát  Petr  Petrína  Primitiv  Publius  Renata  Saturnin  Sukces  Teodora  Turibius  Urban  sv. Bernadetta Soubirousová
17.4. Inocenc  Robert  Simeon  Kateřina  Akácius  Donan  Eliáš  Hermogenes  Isidor  Jakub  Jindřich  Klára  Marie  Pantagát  Pavel  Petr  Usthazades  sv. Inocenc
18.4. Krescenc  Rostislav  Atanasia  Marie  Idesbald  Sabina  Antusa  Elpidius  Eusebius  Galdin  Hermogenes  Jan  Josef  Lasreán  Molassius  Molasius  Ondřej  Perfektus  Pusicius  Roman  Ursmar  sv. Krescenc (Rostislav)
19.4. Ema  Mapalík  Bas  Fortunio  Pavel  Fortunáta  Viktorín  Viktor  Heremius  Kredula  Hereda  Donát  Firmus  Venustus  Fruktus  Julie  Marciál  Ariston  Lev  Alfeg  Bemard  Elfeg  Gerold  Jakub  Jiří  Marta  sv. Ema
20.4. Marcelína  Marcelín  Anicet  Anežka  František  Robert  Klára  Anastáz  Antonín  Dominik  Gerald  Jakub  Jan  Marcián  Mauricius  Richard  Sekundin  Servicián  Sulpicius  Šimon  Teodor  Viho  Vilém  sv. Hugo
21.4. Anselm  Apolon  Konrád  Anastáz  Arist  Bartoloměj  Malrubius  sv. Anselm
22.4. Leonid  Gaius  Soter  Agapit  Epipodius  Leonides  Teodor  Oportuna  František  Lev  Maryab  Senorína  sv. Leonid
23.4. Vojtěch  Gerard  Jiljí  Terezie  Eulogius  Helena  Jiří  Marie  Marol  Svátek sv. Vojtěcha
24.4. Jiří  Fidelis  Marie  Salome  Alexandr  Melitus  Vilfrid  Vilém  Antim  Benedikt  Deodat  Egbert  Řehoř  sv. Jiří
25.4. Marek  Franka  Petr  Anián  Bonifác  Ermin  Fobadius  Jan  Klarencius  Pasikrates  Robert  Štěpán  Valencio  Vilém  Svátek sv. Marka
26.4. Marie  Richarius  Klétus  Paschasius  Vilém  Peregrín  Basileus  Dominik  Julius  Ladislav  Primitiv  Rafael  Řehoř  Stanislav  Štěpán  sv. Richarius
27.4. Zita  Simeon  Polio  Petr  Jakub  Jan  Kateřina  Liberál  Marie  Maugan  Mikuláš  Teodor  sv. Zita
28.4. Petr  Ludvík  Jana  Luchézius  Afrodisius  Agapius  Dadas  Eusebius  Charalamp  Josef  Kvintilián  Marie  Maxim  Pamfilus  Prudencius  Vital  sv. Petr Chanel  sv. Ludvík Maria Grignion
29.4. Kateřina  Hugo  Achard  Severus  Torpes  Tychikus  Svátek sv. Kateřiny Sienské
30.4. Zikmund  Pius  Josef  Kvirín  Petr  Gualfard  Pavlína  Benedikt  Adjutor  Amátor  Augul  Diodor  Donát  Earkon  Eutropius  Ludvík  Marie  Merkuriál  Pomponius  Rodopián  Vavřinec  Vilém  sv. Zikmund

KVĚTEN

1.5. Josef  Zikmund  Jeremiáš  Markulf  Vivald  Peregrín  Richard  Aldebrand  Amátor  Andeol  Arigius  Asaf  Briok  Cecílius  Eufrasius  Hesychius  Indalecius  Julián  Klement  Ktesifon  Mafalda  Oriencius  Petronila  Sekund  Teodard  Torkvát  Dělník sv. Josef
2.5. Atanáš  Antonín  Zoe  Hesper  Cyriak  Teodul  Viborada  Josef  Boleslav  Felix  Longín  Mikuláš  Vilém  Vindemiál  sv. Atanáš
3.5. Filip  Jakub  Marie  Timotej  Maura  Evencius  Alexandr  Teodul  Teodosius  Emílie  Eduard  Ansfrid  Juvenál  Konlet  Stanislav  Svátek sv. Filipa a Jakuba
4.5. Florián  Květoslav  Jan  Robert  Augustin  Richard  Ladislav  Agapius  Antonína  Emilián  Sekundin  Silván  Tertula  sv. Florián
5.5. Gothard  Godehard  Hilarius  Angel  Nuncius  Avertin  Benvenut  Brito  Eutymius  Geruncius  Jovinián  Kateřina  Mauront  Maxim  Nicetius  Řehoř  Sacerdos  sv. Gothard
6.5. Jan  Marián  Jakub  František  Anna  Antonín  Bartoloměj  Benedikta  Eadbert  Eduard  Jindřich  Kazimír  Lucius  Marie  Venerius  sv. Jan Sarkander
7.5. Benedikt  Antonín  Gisela  Flávie  Jan  Růžena  Albert  Augustin  Cenerik  Flávius  sv. Benedikt II
8.5. Marie  Akácius  Arsenius  Desiderát  Bonifác  Benedikt  Alois  Oldřiška  Ulrika  Amát  Angel  Gibrián  Heladius  Metro  Viktor  Viro  Panna Maria, Prostřednice všech milostí
9.5. Herman  Hermas  Izajáš  Pachomius  Beát  Marie  Dionýsius  Fortis  Geruncius  Isajáš  Štěpán  Tomáš  sv. Hermus
10.5. Izidor  Jan  Jób  Komgal  Katald  Solongie  Mikuláš  Ivan  Alfius  Beatrice  Cyrinius  Dioskorides  Filadelfius  Gordian  Jindřich  Job  Kvartus  Kvintus  Vilém  sv. Izidor
11.5. Ignác  Mamert  Gengulf  Majol  František  Geronimo  Jeroným  Antim  Gualterius  Jakub  Jan  Majul  Mamertus  Mocius  Řehoř  sv. Ignác z Láconi
12.5. Pankrác  Nereus  Achileus  Epifan  Imelda  Jana  Cyril  Dominik  Filip  German  Modoald  Riktruda  sv. Pankrác  sv. Nereus a Achilleus
13.5. Marie  Servác  Ondřej  Gema  Anežka  Magdaléna  Maria  sv. Ondřej Hubert Fournet
14.5. Matěj  Bonifác  Viktor  Korona  Štěpánka  Isidor  Felix  Fortunát  Kartágus  Erembert  Michael  Marie  Teodora  Aprunkul  Galus  Heredina  Jiljí  Justa  Maxim  Poncius  Svátek sv. Matěje, apoštola
15.5. Žofie  Isidor  Petr  Ondřej  Pavel  Dionýsie  Rupert  Achileus  Elesbán  Káleb  Kasius  Reticius  Severín  Simplicius  Viktorín  Vitesind  sv. Žofie
16.5. Jan  Brendan  Šimon  Ondřej  Abda  Adam  Dioklecián  Ebedjesus  Felix  Fidol  Florencius  Genadius  Germerius  Honorát  Karentok  Michael  Peregrín  Posidius  Ubald  Vitál  Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
17.5. Paschal  Restituta  Antonie  Adrio  Heraklius  Ivan  Júlie  Pavel  Viktor  sv. Paschal Baylon
18.5. Jan  Teodot  Tekusa  Alexandra  Klaudie  Fava  Eufrázie  Matrona  Julita  Felix  Erik  Gerard  Blandýna  Burchard  Dioskor  Martin  Ortásius  Potamon  Serapion  Stanislav  Vilém  sv. Jan I
19.5. Petr  Urban  Dunstan  Ivo  Teofil  Kryšpín  Humiliána  Marie  Pina  Augustin  Hadulf  Jan  Josef  Kaloger  Partenius  sv. Petr Celestýn
20.5. Klement  Bernardin  Lydie  Kolumba  Archangelus  Anastáz  Archangel  Aurea  Austregisilius  Baudelius  Bernard  Bemardin  Hilarius  Kvido  Lucifer  Talalaus  Teodor  sv. Klement M. Hofbauer  sv. Bernardin Sienský
21.5. Ondřej  Teobald  Kryštof  Magallanes  Karel  Hospicius  Alois  Atilán  Augustin  David  Emanuel  Heming  Jan  Januárius  Jezus  Josef  Julius  Justin  Mancius  Margarit  Matouš  Michael  Paternus  Petr  Polyeukt  Roderik  Roman  Saba  Salvator  Timotej  Trankvilín  Turibius  sv. Ondřej Bobola
22.5. Julie  Rita  Kastus  Emil  Basilišek  Marie  Humilitas  Jan  Petr  Atto  Ausonius  Kviterie  Kvitérie  Lupus  Matěj  sv. Julie
23.5. Jan  Lucius  Montán  Julián  Viktorik  Viktor  Donacián  Desiderius  Efeb  Eutychius  Guibert  Honorát  Josef  Michael  Spes  Syagrius  Viktor  Vincenc  sv. Jan Křtitel de Rossi
24.5. Ježíš  Marie  Vincenc  Jana  Simeon  Jan  Donacián  Filip  Ludvík  Manán  Rogacián  Servul  Zoel  sv. Vincent Lerinský
25.5. Beda  Řehoř  Aldhelm  Magdaléna  Marie Magdaléna  Dionýsius  Genadius  Gerius  Jakub  Kanion  Lev  Mikuláš  Zenobius  sv. Řehoř VII.  sv. Beda Ctihodný  sv. Marie Magdaléna de Pazzi
26.5. Filip  Eleuter  Desiderius  Marie  Berengar  Felicissima  František  Lambert  Ondřej  Poncián  Priskus  Simetrius  sv. Filip Neri
27.5. Augustin  Julius  Bruno  Atanáš  Edmund  Eutropius  Gausbert  Gonzaga  Jan  Restitut  Richard  sv. Augustin z Canterbury
28.5. Emil  German  Vilém  Lanfrank  Markéta  Antonín  Helikona  Herkulán  Jan  Justus  Karaun  Ladislav  Ludvík  Marie  Petr  Robert  Tomáš  Ubaldeska  sv. Emil
29.5. Maximin  Sisinius  Martyrius  Alexandr  Bona  Uršula  Josef  Ademar  Bernard  Exuperancius  Fortanerius  Garcia  Gerard  Gerardeska  Hesychius  Maximín  Rajmund  Richard  Senátor  Štěpán  Vilém  sv. Maximin
30.5. Zdislava  Jana  Ferdinand  Hubert  Basil  Emélie  Dympna  Matěj  Tomáš  Anastáz  Gabin  Josef  Lukáš  Oto  Richard  Vavřinec  Vilém  sv. Zdislava
31.5. Marie  Petronila  Baptista  Felix  Jakub  Marián  Hermiáš  Kancián  Kanciánila  Kancius  Maria  Mikuláš  Noe  Robert  Silvius  Tomáš  Svátek Navštívení Panny Marie

ČERVEN

1.6. Justin  Amon  Zeno  Ptolemajus  Ingen  Teofil  Simeon  Teobald  Jan  Alfons  Ferdinand  Lev  Hanibal  Alois  Eneko  Evelpist  Florus  Fortunát  Charit  Chariton  Ischyrion  Jerax  Kaprasius  Liberián  Poon  Prokul  Ronan  Vistan  sv. Justin
2.6. Marcelin  Petr  Marcelín  Potin  Blandýna  Erasmus  Nicefor  Evžen  Sadok  Albína  Alexandr  Antonie  Apolon  Aristeus  Asklibiades  Atal  Ausona  Biblis  Emílie  Filomen  Gemin  Geminián  Gráta  Helpis  Jamnika  Julie  Julius  Justa  Justus  Komélius  Komin  Kvarcia  Kvido  Makarius  Materna  Maturus  Mikuláš  Oktober  Pompeia  Pontik  Potamia  Primus  Rodana  Sanktus  Silvius  Titus  Trofima  Ulpius  Vecius  Vital  Zachariáš  Zosim  Zotik  sv. Marcelin a Petr
3.6. Karel  Cecílius  Klotylda  Morand  Ondřej  Didak  Adolf  Achiles  Ambrož  Anatol  Bruno  Coemgen  Davin  František  Genesius  Hilarius  Izák  Jakub  Jan  Kizito  Konus  Lifard  Lukáš  Mbaya  Mgagga  Mukasa  Oliva  sv. Karel Lwanga a druhové
4.6. František  Kvirín  Petrok  Antonín  Filip  Gualterius  Metrofanes  Mikuláš  Optát  Pacifik  Stanislav  Tranus  sv. František Caracciolo
5.6. Bonifác  Dobroslav  Eoban  Adelárius  Amund  Apolon  Atevulf  Bosa  Dorotej  Elur  Eutychius  Frank  Gualterius  Gundekar  Ilidius  Marcián  Nikandr  Sancius  Sevibald  Vakar  Vintrung  sv. Bonifác
6.6. Norbert  Pavlína  Klaudius  Marcelín  Bertrán  Alexandr  Artemius  Besarion  Ceracius  Eustorgius  Falko  Gilbert  Hilarion  Inocenc  Jarlát  Kolman  Rafael  Vavřinec  Vilém  sv. Norbert
7.6. Robert  Kolman  Anna  Antonín  Marie  Habencius  Jeremiáš  Petr  Sabinián  Valabons  Vistremund  sv. Robert
8.6. Medard  Vilém  Jakub  Marie  Mikuláš  Nicolaus  Fortunát  Gildard  Jan  Kloduf  Maximín  sv. Medard
9.6. Efrém  Primus  Felicián  Kolumba  Josef  Anna  Diomedes  Kolum  Maximián  Richard  Robert  Vincenc  sv. Efrém Syrský
10.6. Maxim  Marie  Bohumil  Eduard  Landerik  Diana  Jindřich  Jan  Censurius  Gualterius  Itamar  Tomáš  sv. Maxim
11.6. Barnabáš  Maxim  Jan  Růžena  Rosa  Pavla  Bardo  Jolenta  Marie  Aleydis  Ignác  Parisius  Rembert  Štěpán  sv. Barnabáš
12.6. Jan  Marie  Antonína  Kašpar  Onufrius  Lev  Kvido  Florida  Basilides  Eskil  Merces  Odulf  Placid  Vavřinec  sv. Jan z Fakunda
13.6. Antonín  Ježíš  Gerard  Achileus  Cetheus  Peregrin  Eulogius  Fandila  Felikula  Marie  Peregrín  Psalmodius  Ragnebert  Trifylius  sv. Antonín z Padovy
14.6. Anastáz  Felix  Digna  Elizeus  Elíša  Metoděj  Etérius  Fortunát  Protus  Rufin  Valerius  sv. Anastáz
15.6. Vít  Ámos  Bernard  Germána  Alois  Abrahám  Benilda  Hesychius  Hilarián  Isfridus  Landelín  Lotar  Petr  Radulf  Tomáš  sv. Vít
16.6. Benon  Zbyněk  Benno  Kvirik  Julita  Fereol  Ferucius  Lutgarda  Marie  Antonín  Aurelián  Aureus  Bartoloměj  Cechard  Similián  Tomáš  Tychon  sv. Benon (Zbyněk)
17.6. Řehoř  Nikandr  Hervaus  Rainerius  Rainer  Josef  Antidius  Avit  Basil  Blast  Diogenes  Felix  Filip  Herinaus  Hermiáš  Hypacius  Inocenc  Isaurus  Marcián &nnbsp;Pavel  Peregrín  Petr  Raverius  Terezie  sv. Řehoř Barbarigo
18.6. Marina  Řehoř  Marek  Marcelián  Kaloger  Alžběta  Hosana  Amand  Cyriak  Leoncius  Pavla  sv. Marina
19.6. Jan  Nepomuk  Romuald  Gervác  Protáz  Deodat  Juliána  Michalína  Gerland  Humfred  Childomarka  Lambert  Šebestián  Tomáš  Vilém  sv. Romuald  sv. Jan Nepomuk Neumann
20.6. Silverius  Metoděj  Markéta  František  Tomáš  Vilém  Jan  Antonín  Baltazar  Dermicius  Goban  Kašpar  Michael  Pavel  Petr  Vincenc  sv. Silverius
21.6. Alois  Leutfrid  Jakub  Jan  Meven  Radulf  Rajmund  sv. Alois Gonzaga
22.6. Jan  Tomáš  Pavlín  Paulín  Albán  Eusebius  Nicetas  Inocenc  Áron  Flávius  Julius  Marie  sv. Jan Fisher a Tomáš More
23.6. Josef  Ediltruda  Tomáš  Marie  Bilius  Lanfrank  Petr  Valher  sv. Josef Cafasso
24.6. Jan  Simplicius  Aglibert  Agoard  Festus  Gohard  Rumold  Teodgar  Teodulf  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
25.6. Vilém  Ivana  Prosper  Dorota  Ivan  Adalbert  Eurosie  Jan  Luán  Maxim  Moloch  Šalamoun  Tigris  sv. Vilém, ct. Ivan
26.6. Jan  Pavel  Josef  Vigilius  Pelagius  Magdaléna  Františka  Terezie  Jana  Antelm  David  Deodat  Maxencius  Mikuláš  Ondřej  Rajmund  Salvius  Vladimír  sv. Jan a Pavel
27.6. Marie  Cyril  Samson  Markéta  Ludvíka  Ariald  Gudena  Jan  Zoilus  sv. Cyril Alexandrijský
28.6. Irenej  Lubomír  Potamiona  Marcela  Pavel  Heimerad  Vincencie  Argimir  Heraides  Heraklides  Heron  Jáchym  Jan  Plutarch  Serenus  Severián  sv. Irenej (Lubomír)
29.6. Petr  Pavel  Hemma  Ema  Rajmund  Kasius  Syrus  Slavnost sv. Petra a Pavla
30.6. Ladislav  Marciál  Erentruda  Teobald  Oto  Adolf  Basil  Basilides  Bertichram  Filip  Januárius  Zeno  sv. prvomučedníci římští

ČERVENEC

1.7. Theobald  Děpolt  Oliver  Áron  Teodorik  Ignác  Domicián  Eparchius  Golven  Jan  Jiří  Karilef  Martin  Montford  Nikázius  Petr  Tomáš  sv. Theobald (Děpolt)
2.7. Ota  Bernardin  Proces  Marcinián  Liberát  Bonifác  Servus  Rustik  Rogát  Septimus  Maxim  Svitýn  Petr  Evžénie  Jan  Lidán  Monegunda  sv. Ota
3.7. Tomáš  Anatol  Heliodor  Lev  Marek  Marie  Memnon  Mocián  Rajmund  Svátek sv. Tomáše
4.7. Prokop  Oldřich  Alžběta  Berta  Ondřej  Udalrik  Jan  Tomáš  Patricius  Petr  Josef  Marie  Eduard  Florencius  Jindřich  Jukundián  Kateřina  Laurián  Patrik  Teodor  Valentin  Vilém  sv. Prokop
5.7. Cyril  Metoděj  Antonín  Atanáš  Cyprila  Domecius  Eduard  Humfred  Jiří  Marta  Matouš  Patrik  Richard  Robert  Tomáš  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
6.7. Marie  Jan  Sisoes  Goar  Augustin  Monena  Nazárie  Paladius  Romulus  Tomáš  Zuzana  sv. Marie Gorettiová
7.7. Vilibald  Pantán  Benedikt  Petr  Marie  Wilibald  Adilburga  Heda  Ifigenie  Jan  Mael  Oda  Odin  Radulf  Rogerius  Vavřinec  sv. Wilibald
8.7. Kilián  Kilian  Aquila  Priska  Priscilla  Prokop  Pankrác  Hadrián  Evžen  Auspicius  Disibod  Glycerie  Landrada  Mancius  Priscila  sv. Kilián
9.7. Veronika  František  Augustin  Petr  Lev  Pavel  Remigius  Modest  Řehoř  Marie  Alois  Kalixt  Mikuláš  Jana  Pavlína  Fidelis  Adrián  Agáta  Alberik  Alžběta  Anežka  Anna  Antonín  August  Barbora  Eliáš  Filip  Gabriel  Godfrid  Hadrián  Jáchym  Jakub  Jan  Jeroným  Josef  Kasidius  Kornélius  Lang  Leonard  Lucie  Magdaléna  Marek  Marta  Martin  Matěj  Melánie  Nikázius  Ondřej  Patrik  Rajmund  Růžena  Šimon  Tadreus  Teodorik  Terezie  Tomáš  Vavřinec  Vilehad  Xi  Zhang  sv. Veronika Giulianiová
10.7. Amálie  Amalberga  Felix  Filip  Vital  Marciál  Alexandr  Silan  Januárius  Rufína  Anatolie  Kanut  Emanuel  Anežka  Anicet  Antonín  Apolon  Askanius  Bianor  Daniel  Engelbert  František  Jan  Karmel  Leoncius  Marie  Marin  Mauricius  Mikuláš  Mocius  Pascharius  Petr  Rafael  Sekunda  Silván  Sisin  Viktorie  sv. Amálie (Libuše)
11.7. Benedikt  Pius  Placid  Sigisbert  Olga  Helena  Abundius  Bertrán  Drostán  Hidulfs  Ketil  Leoncius  Marcián  Marciána  Marie  Rozálie  Tomáš  Svátek sv. Benedikta
12.7. Jan  Proklus  Hilarion  Fortunát  Hermagoras  Nabor  Felix  Lev  Matěj  David  Jana  Kateřina  Ludvík  Marie  Marta  Monika  Paternián  Petr  Růžena  Vivenciol  Zuzana  sv. Jan Qualbert
13.7. Jindřich  Ezdráš  Silas  Evžen  Klélie  Jakub  Ferdinand  Karel  Alexandr  Anna  Bartoloměj  Ludvík  Magdaléna  Marie  Myropes  Serapion  Terezie  Tomáš  Turiavus  sv. Jindřich
14.7. Hroznata  Kamil  Madelgárius  Vincenc  František  Angelína  Kašpar  Ghebre  Bonifác  Marchelm  Marián  Optacián  Richard  Tuskana  bl. Hroznata  sv. Kamil de Lellis
15.7. Bonaventura  Felix  Jakub  Gumbert  Vladimír  Bernard  Ignác  Pompilius  Anna  Abudemius  Alexej  Alfons  Alvar  Ansuer  Antonín  Atanáš  Bemard  Benedikt  Blažej  Bonosa  Česlav  David  Didak  Dominik  Emanuel  Eutropius  Fernand  Filip  František  Gundisalvus  Jan  Josef  Kašpar  Katulín  Ludvík  Marek  Maur  Michael  Mikuláš  Ondřej  Petr  Plechelm  Řehoř  Šimon  Štěpán  Zosima  sv. Bonaventura
16.7. Marie  Helerius  Ravelda  Grimoald  Gondulf  Magdalena  Irmengarda  Amáta  Antioch  Atenogenes  Dominik  Dorota  Jan  Klaudius  Magdaléna  Maria  Mikuláš  Monulf  Ondřej  Robert  Sisenand  Šimon  Panna Maria Karmelská
17.7. Česlav  Hyacint  Pavel  Hedvika  Justa  Rufína  Marcelína  Alexej  Enodius  Kenelm  Lev  Kolman  Zoerard  Svorad  Ondřej  Benedikt  Terezie  Alžběta  Aquilín  Citin  Donáta  Eufrázie  Felix  Fredegand  Generosa  Januárie  Jindřiška  Julie  Karlota  Kateřina  Konstancie  Latancius  Marie  Nartzales  Sekunda  Sperát  Teodosius  Vescia  Veturius  sv. Česlav a Hyacint
18.7. Emilián  Frederik  Bedřich  Symforosa  Arnulf  Simeon  Marie  Bruno  Evžen  Filastrius  Jan  Julián  Justin  Krescens  Maternus  Nemesius  Primitiv  Rufil  Stakteus  Tarzície  Teodosie  sv. Emilián
19.7. Makrina  Makrína  Epafras  Symach  Stila  Achiles  Herman  Aurea  Bernold  Bernulf  Dius  Jan  Macedonius  Petr  Tacián  Teodul  sv. Makrina
20.7. Eliáš  Ilja  Apolinář  Markéta  Marina  Frumencius  Aurelius  Vulmar  Bernard  Františka  Josef  Pavel  Rita  sv. Eliáš
21.7. Vavřinec  Praxeda  Arbogast  Gabriel  Simeon  Viktor  sv. Vavřinec z Brindisi
22.7. Marie  Magdaléna  Anastáz  Augustin  Cyril  Filip  Gualterius  Jakub  Jan  Jeroným  Meneleus  Plato  Vandregisil  Svátek sv. Marie Magdalény
23.7. Brigita  Vasil  Ezechiel  Jan  Vasiľ  Abilius  Anakarius  Epifan  Filip  Fulgencius  German  Jana  Josef  Julius  Kristin  Laurín  Maurilius  Nicefor  Petr  Severus  Valerián  Zachariáš  Svátek sv. Brigity
24.7. Kristýna  Kristina  Charbel  Eufrázie  Boris  Gleb  Kunigunda  Ludvíka  Marie  Terezie  Sigolena  Antonín  Balduin  Deklán  Fancin  Jan  Josef  Kinga  Martínez  Mikuláš  Modestin  Richard  Robert  Sarbel  Viktorín  Xaver  sv. Kristina
25.7. Jakub  Kryštof  Olympia  Beát  Bant  Jan  Radulf  Michael  Marie  Alfons  Antonín  Benedikt  Deogracias  Dionýsius  Felix  František  Frederik  Glodesinda  Jeroným  Josef  Julián  Kukufáš  Lev  Magnerik  Olympiáda  Pavel  Petr  Primus  Tea  Teodemir  Valentýna  svátek sv. Jakuba apoštola
26.7. Jáchym  Anna  Titus  Jiří  Alžběta  Austind  Bartoloměja  Eduard  Emanuel  Erast  Evangelista  Hugo  Jan  Kamila  Kateřina  Klára  Marcel  Marie  Ondřej  Peregrín  Petr  Robert  Simeon  Vilém  Vincenc  sv. Jáchym a Anna
27.7. Gorazd  Klement  Náhum  Saba  Angelar  Pantaleon  Pantalaimon  Celestin  Antusa  Aurelius  Bertold  Desiderát  Eklézius  Filip  Galaktorius  Jáchym  Jakub  Jiří  Juliána  Lucie  Marie  Modest  Nevolon  Rajmund  Robert  Sabigoton  Semproniána  Simeon  Ursus  Vilém  Zachariáš  sv. Gorazd a druhové
28.7. Viktor  Nazarius  Celsus  Alfonza  Akácius  Botvid  David  Emanuel  Jakub  Josef  Kamelián  Mikuláš  Nikanor  Parmenáš  Petr  Prochor  Samson  Timon  sv. Nazarius a Celsus
29.7. Marta  Lazar  Marie  Olav  Antonín  Emanuel  Faustin  Felicissimus  Felix  Gumersind  Jan  Josef  Kalinik  Karel  Lambert  Lucius  Ludvík  Lupus  Mancius  Petr  Prosper  Rufus  Saturius  Simplicius  Tyrsus  Urban  Viatrix  Vilém  sv. Marta
30.7. Petr  Godleva  Bohumila  Marie  Abdon  Antonín  Arsenius  Braulio  Dominik  Donatila  Eduard  Emanuel  Ignác  Jáchym  Jindřich  Josef  Julita  Leopold  Maxima  Michael  Rafael  Richard  Saturnin  Sekunda  Senen  Sergej  Tomáš  Ursus  Vincenc  Zosim  sv. Petr Chryzolog
31.7. Ignác  Hynek  Zdenka  Jan  Justin  Demokritos  Dionýsius  Everard  Fabius  František  German  Helena  Jakub  Kalimer  Michael  Sekund  Tertulin  sv. Ignác z Loyoly

SRPEN

1.8. Alfons  Petr  Eleazar  Friard  Sekundel  Marie  Alexej  Benvenut  Emerik  Etel  Exuper  Felix  Heliodora  Imelda  Jan  Jonát  Sekundin  Severus  Tomáš  sv. Alfons z Liguori
2.8. Marie  Eusebius  Petr  Zefyrin  Jana  Štěpán  Filip  Jan  Leoncius  Betar  Centolla  František  Maxim  Rutilius  Serenus  sv. Petr Julián Eymard  sv. Eusebius
3.8. Lydie  Augustin  Asprenas  Alfons  Michael  František  Eufronius  Martin  Petr  Salvator  sv. Lydie
4.8. Jan  Eleuter  Frederik  Jindřich  Henryk  Josef  Jiljí  Aristarchos  Cecílie  Eufronius  Gundisalvus  Hyacint  Ia  Justin  Krescencio  Raverius  Vilém  sv. Jan Maria Vianney
5.8. Nonna  Osvald  Markéta  Cichi  Emigdius  František  Kasián  Memius  Paris  Petr  Venancius  Viator  Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6.8. Justus  Pastor  Hormisdas  Marie  Karel  Tadeáš  Oktavián  Šekelín  Svátek Proměnění Páně
7.8. Kajetán  Sixtus  Afra  Donát  Jordán  Albert  Agatangel  Kasián  Edmund  Agapit  Donacián  Eduard  Felicissimus  Martin  Mikuláš  Tomáš  Viktricius  Vincenc  sv. Sixtus II. a druhové  sv. Kajetán
8.8. Dominik  Cyriak  Largus  Krescencián  Juliána  Smaragd  Marin  Eusebius  Emilián  Altman  Marie  Vladimír  Bonifácie  Antonín  Bonifác  Famián  Jan  Karmela  Karpofor  Klemencie  Memie  Mumol  Paschalína  Robert  Sekund  Severian  Severus  Viktorín  sv. Dominik
9.8. Terezie  Roman  Jan  Kandida  Ruben  Faustin  Florentin  Mariana  Artur  Edita  Evžen  Falkus  Fedlimín  German  Kašpar  Klaudius  Melchiades  Nataus  Richard  Štěpán  Vilém  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
10.8. Vavřinec  Klaudius  František  Lazar  Eduard  Archangel  Augustin  Blanus  Jan  Josef  Petr  Svátek sv. Vavřince
11.8. Klára  Tiburcius  Zuzana  Mauricius  Alexandr  Atrakta  Equicius  Gaugerik  Jan  Karel  Kasián  Michael  Rafael  Rufin  Rustikola  Štěpán  Taurín  Vilém  sv. Klára
12.8. Jana  Euplus  Anicet  Focius  Inocenc  Viktorie  Šebestián  Florián  Karel  Antonín  Flávius  Herculan  Josef  Lelia  Muredach  Nikázius  Petr  Porkarius  Řehoř  Václav  sv. Euplus  sv. Jana Františka de Chantal
13.8. Poncián  Hippolyt  Kasián  Radegunda  Maxim  Jan  Gertruda  Benild  Sekundin  Modest  Jakub  Marek  Alfons  Antioch  Antonín  Petr  Emanuel  Eusebius  Hilarius  Josef  Konus  Patrik  Rajmund  Salvator  Štěpán  Teodor  Tomáš  Vigbert  Vilém  Xaver  sv. Jan Berchmans  sv. Poncián a Hippolyt
14.8. Maxmilián  Marcel  Ursicin  Eusebius  Arnulf  Alžběta  Fachanan  Felix  František  Sanktus  Vincenc  sv. Maxmilián Kolbe
15.8. Marie  Tarsicius  Stanislav  Alfred  Altfrid  Alypius  Isidor  Ludvík  Vincenc  Jakub  Klaudius  Richard  Alfons  Dominik  Eduard  Emanuel  Eutychián  Faustin  Filip  František  Haymon  Hyacint  Jan  Jezus  Josef  Juliána  Karmel  Maria  Michael  Rafael  Rajmund  Simplicián  Straton  Šebestián  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16.8. Štěpán  Roch  Teodor  Angel  Beatrice  Šimon  Magdaléna  Tomáš  Marie  Jakub  Petra  Jindřich  Armagil  Arsacius  Frambald  Gabriel  Jan  Placid  Radulf  Vavřinec  sv. Štěpán Uherský
17.8. Myron  Mamans  Mames  Eusebius  Eliáš  Mikuláš  Klára  Jana  Jindřich  Bartoloměj  František  Jeron  Natalis  Tomáš  Zikmund  sv. Myron
18.8. Helena  Agapit  Makarius  Manis  Rainald  Ravald  František  Jakub  Atanáš  Růžena  Albert  Antonín  Eonius  Firmin  Leonard  Lev  Martin  Pavla  Sancja  Vincenc  sv. Helena
19.8. Jan  Ludvík  Sixtus  Bertulf  Sebald  Jordán  Ezechiel  Tomáš  Elvira  Agáta  Angel  Antonín  Bartoloměj  Donát  František  Františka  Guerik  Hugo  Jáchym  Jakub  Lev  Magín  Magnus  Marek  Marie  Michael  Ondřej  Pavel  Petr  Terezie  Timotej  Vavřinec  sv. Jan Eudes
20.8. Bernard  Samuel  Filibert  Marie  Ladislav  Jiří  Bemard  Gervác  Kryštof  Leovigild  Ludvík  Matěj  Maxim  sv. Bernard
21.8. Pius  Luxorius  Bassa  Zdeněk  Sidonius  Bernard  Marie  Grácie  Viktorie  Bruno  Ladialav  Agapius  Agatonik  Basa  Cyriaka  Euprepius  Kvadrát  Pistius  Privat  Rajmund  Salvator  Teognius  Zdenek  Zotik  sv. Pius X
22.8. Marie  Symforián  Filip  Jan  Bernard  Simeon  Eliáš  Jakub  Maria  Richard  Timotej  Tomáš  Vilém  Panna Maria Královna
23.8. Růžena  Zacheus  Jan  Konstantin  Petr  Rajmund  František  Abundius  Archelaus  Asterius  Cyriak  Evžen  Flavián  Florentin  Irenej  Klaudius  Lupus  Neon  Rosarie  Serafína  Urban  sv. Růžena z Limy
24.8. Bartoloměj  Audon  Jana  Emílie  Marie  Maximián  Česlav  Eduard  František  Jarohněv  Jiří  Ondřej  Tacion  Svátek sv. Bartoloměje apoštola
25.8. Ludvík  Dominik  Benedikt  Jan  Matouš  Izák  Kristin  Josef  Genesius  Menas  Aredius  Řehoř  Tomáš  Pavel  Marie  Metoděj  Alois  Geruncius  Michael  Petr  Severus  sv. Ludvík  sv. Benedikt a druhové
26.8. Marie  Martin  Melchisedech  Jakub  Jana  Terezie  Ambrož  Petr  Laurencie  Alexandr  Anastáz  Eleuter  Felix  Maxmilián  Viktor  ct. Martin Středa
27.8. Monika  Rufus  Pomen  Cézarius  Gebhard  Amadeus  Rogerius  David  Jan  Udalrik  Dominik  Marie  Angel  Antonín  Ferdinand  František  Františka  Gaius  Guarin  Kašpar  Licerius  Ludvík  Lukáš  Magdaléna  Manea  Marcelín  Martin  Michael  Narnus  Petr  Rajmund  Serapion  sv. Monika
28.8. Augustýn  Augustin  Hermes  Pelagius  Julián  Alexandr  Mojžíš  Florentýna  Vilém  Edmund  Juniperc  Jáchyma  Jan  Artur  Aurelius  Alfons  Hugo  Jakub  Jindřich  Juniper  Karel  Restitut  Robert  Tomáš  Vicinius  Vivián  sv. Augustin
29.8. Jan  Sabina  Sebus  Mederik  Petr  Bronislava  Edmund  Marie  Dominik  Terezie  Sancja  Eufrázie  Adelf  Basila  František  Konstantin  Ludvík  Richard  Viktor  Umučení sv. Jana Křtitele
30.8. Fiakr  Felix  Adaukt  Pamachius  Bonons  Markéta  Richard  Alfréd  Didak  Emanuel  Eustachius  Agilus  Alafrid  Eduard  Jáchym  Jan  Marie  Petr  Vincenc  sv. Fiakr
31.8. Rajmund  Josef  Nikodém  Paulín  Aidan  Ondřej  Petr  Amalius  Aristides  Edmigius  Valerius  sv. Rajmund

ZÁŘÍ

1.9. Jiljí  Jozue  Juliána  Verena  Lupus  Jana  Kristin  Marie  Alfons  Benjamín  Cecílius  Dozitás  Eutymius  Faustin  Kanut  Karmel  Konstancius  Kosmas  Petr  Priskus  Proces  Rufin  Sixtus  Terencián  Viktorius  Vincenc  sv. Jiljí
2.9. Just  Justus  Zeno  Antonín  Nonnos  Agrikola  Albert  Vít  Brocard  Ingrid  Elofsdotter  Jan  Petr  Apolinář  Severín  Alexandr  Ambrož  Armand  August  Bernard  Brochard  Daniel  Elpidius  Evodius  František  Gabriel  Habib  Hermogenes  Jakub  Jindřich  Josef  Julián  Julius  Kalixt  Karel  Kašpar  Klaudius  Ludvík  Lupus  Marek  Matěj  Maturín  Mikuláš  Oliver  Ondřej  Prosper  Renát  Robert  Sanktus  Syagrius  Šalamoun  Štěpán  Teodota  Tomáš  Urban  Vavřinec  Vilém  Vincenc  sv. Justus
3.9. Řehoř  Foibe  Féba  Basilisa  Mansuet  Rimagil  Bartoloměj  Brigita  Ondřej  Jan  Michael  František  Aigulf  Antonín  Auxan  Bertrán  Dionýsius  Eligius  Eustachius  Filibert  Gabriel  Gilbert  Guala  Chrodogang  Ivo  Jakub  Jeroným  Jiljí  Jindřich  Jiří  Josef  Julián  Karel  Klaudius  Kosmas  Ludvík  Makanisius  Marie  Martin  Mikuláš  Miloslav  Petr  Renát  Robert  Sandalius  Šebestián  Štěpán  Vincenc  sv. Řehoř Veliký
4.9. Růžena  Mojžíš  Rozálie  Marin  Bonifác  Ida  Irmgarda  Kateřina  Marie  Bernard  František  Fredald  Josef  Kaletra  Marcel  Scipio  sv. Růžena z Viterba
5.9. Viktorín  Tereza  Anežka  Bertin  Vilém  Akontus  Alpert  Florencius  Herkulán  Jan  Kvintus  Menedem  Nonnus  Taurín  Teodor  Urban  sv. Viktorin (Vítězslav)  sv. Tereza z Kalkaty
6.9. Magnus  Zachariáš  Onezifor  Bega  Bertrán  Michal  Jan  Didak  Donacián  Eleuter  Fuskul  German  Kagnoald  Látus  Liberát  Miloslav  Onesifor  Paschal  Prasidius  sv. Magnus
7.9. Melichar  Marek  Štěpán  Regína  Sozon  Evurcius  Gratus  Klodoald  Madelberta  Jan  Tomáš  Ludvík  Randulf  Evženie  Ignác  Alpín  Desiderius  Evžénie  Festus  František  Gauzlin  Hilduard  Karisima  Klaudius  Melchior  Memorius  sv. Melichar Grodecký
8.9. Marie  Hadrián  Izák  Sergej  Korbinián  Serafína  Tomáš  Antonín  Frederik  Bedřich  Ismael  Apolónie  Adam  Vladislav  Wladyslaw  Amonius  Dius  Dominik  Evencius  Faust  František  Jakub  Jan  Josef  Josefa  Ladislav  Lev  Lucie  Ludvík  Maria  Marin  Matouš  Michael  Paschal  Pavel  Petr  Roman  Teodemir  Vavřinec  Svátek Narození Panny Marie
9.9. Petr  Gorgonius  Hyacint  Ciarán  Turibia  Marie  Jiří  Emma  Jakub  František  sv. Petr Klaver
10.9. Karel  Šebestián  Mikuláš  Nemesius  Nemesián  Felix  Lucius  Liteus  Polián  Viktor  Jader  Dativus  Pulchérie  Agabius  Teodard  Autbert  Oglerius  Ambrož  Jakub  Hubert  Emilián  Alexej  Alfons  Anežka  Angel  Antonín  Apolónie  Bartoloměj  Damián  Dominik  Dominika  František  Gundisalvus  Hyacint  Ignác  Izabela  Jan  Josef  Kateřina  Klára  Klement  Lev  Lucie  Ludvík  Magdaléna  Marie  Michael  Pavel  Petr  Richard  Rufus  Salvius  Tekla  Tomáš  Vincenc  bl. Karel Spinola
11.9. Emilián  Jan  Protus  Hyacint  Felix  Regula  Pafnucius  Leudín  Bodo  Bonaventura  Michael  František  Adelfius  Daniel  Eliáš  Josef  Kašpar  Paciens  Petr  Sacerdos  sv. Emil
12.9. Marie  Autonom  Kronides  Leoncius  Serapion  Kvido  Petr  František  Quido  Albeus  Apolinář  Dominik  Matouš  Tomáš  sv. Quido  Jména Panny Marie
13.9. Jan  Julián  Marcelín  Maurilius  Amát  Venerius  Marie  Liguriáš  Aurelius  Klaudius  Litorius  sv. Jan Zlatoústý
14.9. Petr  Albert  Notburga  Klaudius  Maternus  Svátek Povýšení sv. kříže
15.9. Marie  Nikomedes  Nicetas  Roland  Kateřina  Jan  Hyacint  Antonín  Ladislav  Pavel  Josef  Giuseppe  Pino  Aichadr  Alpín  Aprus  Emila  Gordian  Jeremiáš  Kamil  Makrobius  Maria  Paschal  Straton  Valerian  Valerius  Panna Maria Bolestná
16.9. Ludmila  Kornélius  Cyprián  Ninián  Edita  Viktor  Jan  Abundius  Alexandr  Benedikt  Bernardin  Dominik  Eufémie  Felix  Ignác  Laureán  Ludvík  Martin  Michael  Papiáš  Pavel  Priskus  Rogel  Servideus  Vital  sv. Ludmila
17.9. Kornélius  Cyprián  Robert  Satyr  Lambert  Kolumba  Hildegarda  Petr  Stanislav  František  Zikmund  Cherubín  Jan  Reginald  Rodingus  Timotej  sv. Kornélius a Cyprián  sv. Bellarmin
18.9. Josef  Fereol  Richardis  Richarda  Karel  David  Jiljí  Ambrož  Ariadna  Eumenius  Eustorgius  Ferdinand  František  Hyacint  Jan  Modest  Oceán  Richard  Senarius  Valentin  sv. Josef Kupertinský
19.9. Marie  Januárius  Peleus  Nilus  Eliáš  Patermutius  Teodor  Lantbert  Alfons  Abo  Arnulf  Eustochius  Františka  Grerik  Abbo  Hyacint  Konzoláta  Marián  Pomposa  Sekván  Trofim  sv. Januárius
20.9. Ondřej  Pavel  Eustachius  Eustach.  Josef  Marie  Adalpret  Agáta  Alexej  Alžběta  Anežka  Anna  Antonín  Asián  Augustin  Barbora  Bartoloměj  Benedikta  Cecílie  Damián  Dorymedons  František  Hypacius  Ignác  Jakub  Jan  Julita  Justus  Karel  Kateřina  Kolumba  Lucie  Ludvík  Lukáš  Magdaléna  Marek  Marta  Martin  Perpetua  Petr  Protáz  Růžena  Simeon  Šebestián  Štěpán  Terezie  Tomáš  Vavřinec  Zuzana  sv. Ondřej, Pavel a druhové
21.9. Matouš  Jonáš  Landelín  Alexandr  Cadok  Emanuel  Eusebius  Gerulf  Jona  Kastor  Kvadrát  Marek  Maura  Nestab  Nestor  Pamfilus  Vincenc  Zeno  Svátek sv. Matouše
22.9. Mořic  Mauricius  Emeram  Oto  Ignác  Basila  Emerita  Exuper  Florencius  German  Jimram  Josef  Josefa  Kandid  Karel  Laudus  Lauto  Marie  Salaberga  Silván  Viktor  Vincenc  sv. Mořic a druhové
23.9. Pius  Zachariáš  Alžběta  Línus  Konstancius  Adamnán  Petr  Helena  Kryštof  Antonín  Jan  Marie  Sofie  Ascensio  Bernardýna  Josef  Konstanc  Emílie  Ondřej  Sosus  Vilém  Vincenc  sv. Konstanc z Ankony  sv. Pio z Pietrelciny
24.9. Gerhard  Jaromír  Gerard  Pacifik  Kolumba  Alfons  Anatol  Andochius  Antonín  Dalmác  Felix  Inkarnacius  Isarnus  Josef  Lupus  Robert  Rustik  Tyrsus  Vilém  sv. Gerard (Jaromír)
25.9. Kleofáš  Firmin  Pavel  Tatta  Sabinián  Maxim  Rufus  Evžen  Finbar  Aunacharius  Ermenfrid  Sergej  Marek  Jezus  Jan  Antonín  Principius  Solemnis  sv. Kleofáš
26.9. Kosmas  Damián  Gedeón  Nilus  Terezie  Kašpar  Alois  Marie  Bonaventura  Julius  Pavel  Eusebius  Gedeon  Josef  Krescencie  Lev  Lucie  Ludvík  Rafael  Senátor  sv. Kosma a Damián
27.9. Vincenc  Hiltruda  Ada  Elzear  Josef  Fidelis  Františka  Hermina  Adolf  Bonfilius  Florentin  Gaius  Jan  Vavřinec  sv. Vincenc z Paula
28.9. Václav  Vavřinec  Chariton  Eustochium  Leoba  Šimon  Amálie  Josef  Jáchym  Nikita  Alexandr  Alfaus  Anemund  Antonín  Bernardin  Dominik  Exuper  Faust  František  Gisilarius  Chuniald  Jakub  Jan  Jordán  Lazar  Lukáš  Magdaléna  Mancius  Marva  Matouš  Michael  Nicetas  Petr  Salonius  Tomáš  Vilém  Vincenc  Zama  Zosim  Slavnost sv. Václava
29.9. Michael  Gabriel  Rafael  Ripsimis  Jan  František  Josef  Alois  Luigi  Adelrik  Darius  Eutychius  Fraternus  Gajána  Jakub  Karel  Kviriak  Liudvín  Mauricius  Mikuláš  Pavel  Vincenc  Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
30.9. Jeroným  Ursus  Viktor  Řehoř  Honorius  František  Frederik  Amát  Antonín  Eusebie  Felicie  Ismidon  Jan  Šimon  sv. Jeroným

ŘÍJEN

1.10. Terezie  Piaton  Verissimus  Maxima  Julie  Nicetius  Roman  Bavo  Vasnulf  Gerald  Edwards  Robert  Ralf  Eduard  Jan  Kašpar  Ondřej  Juan  Alois  Cecilie  Florencie  Alvar  Antonín  Kryštof  Ludvík  Radulf  sv. Terezie od Dítěte Ježíše
2.10. Marie  Eleuter  Leodegar  Gerin  Berega  Teofil  Ursicin  Ludvík  Lucie  Ondřej  František  Jana  Antonín  Jan  Bartoloměj  Isidor  Eliáš  Saturius  Jiří  Leodegarius  sv. andělé strážní
3.10. Maxmilián  Dionýsius  Kandida  Maximián  Cyprián  Evald  Uto  Gerard  Adalgot  Ambrož  Krescencius &nbnbsp;Eufrasius  Szilárd  Hesychius  Faust  Gaius  Petr  Pavel  Eusebius  Charemon  Lucius  Antonín  Didak  Emanuel  František  Jan  Josef  Matouš  Šimon  Štěpán  Vincenc  sv. Maxmilián
4.10. František  Petronius  Kvintín  Aurea  Zlata  Xavier  Jindřich  Josef  Alfred  Alafrid  sv. František z Assisi
5.10. Faustýna  Palmác  Charitýna  Mamlacha  Apolinář  Maur  Placid  Jeroným  Mevulf  Froilan  Atilán  Petr  Flora  Sanktus  Rajmund  Matouš  Vilém  Jan  Anna  Bartoloměj  Bartolo  Marián  Albert  Robert  sv. Palmác
6.10. Bruno  Sagar  Fides  Věra  Renát  Roman  Magnus  Ivig  Pardulf  Jan  Adalbero  Arthold  Tekla  František  Marie  Isidor  sv. Bruno
7.10. Marie  Marcel  Justýna  Sergej  Bakchus  Marek  August  Paladius  Martin  Hadrián  Jan  Josef  Giuseppe  Maria  Panna Maria Růžencová
8.10. Simeon  Pelágie  Reparáta  Felix  Evodius  Ragenfreda  Hugo  Jan  Robert  sv. Simeon
9.10. Dionýs  Denis  Diviš  Dionýsius  Jan  Abrahám  Diodor  Diomedes  Didymus  Domnin  Publia  Sabin  Gislen  Deusdedit  Gunter  Vintíř  Bernard  Ludvík  Inocenc  Anicet  August  Benedikt  Benjamín  Cyril  Julián  Marcián  Viktorián  sv. Jan Leonard  sv. Dionýsius a druhové
10.10. Paulin  Daniel  Pinvyt  Eulampius  Eulampie  Gereon  Viktor  Malos  Kasius  Florencius  Klárus  Cerbonius  Paulín  Telchilda  Tancha  Samuel  Angel  Lev  Mikuláš  Hugolin  Domnus  Jan  Anděla  Žofie  Eduard  Marie  sv. Paulin
11.10. Jan  German  Filip  Tarak  Probus  Andronik  Nikazius  Kvirín  Skubikul  Piencie  Sanktin  Sarmata  Firmin  Kanik  Anastáz  Gumarius  Bruno  Meinhard  Mevard  Jakub  Alexandr  Marie  Angel  Radim  sv. German
12.10. Radim  Hedist  Domnina  Opilio  Felix  Maxmilián  Rotobald  Serafin  Tomáš  Josef  Pacifik  Roman  Eufrasius  sv. Radim
13.10. Eduard  Teofil  Faust  Januárius  Marciál  Florencius  Lubencius  Romulus  Venancius  Leobon  Komgan  Simbert  Gerald  Lukáš  Gerard  Chelidona  Magdaléna  Alexandra  Petr  Leobonus  sv. Eduard
14.10. Kalist  Kalixt  Lupulus  Gaudentius  Donacián  Fortunát  Manechilda  Venancius  Angadrisma  Dominik  Jakub  Anna  Stanislav  František  Roman  Radim  sv. Kalist I
15.10. Terezie  Barsen  Severus  Tekla  Gundisalvus  Magdaléna  Narcis  sv. Terezie od Ježíše
16.10. Hedvika  Havel  Markéta  Longín  Elifius  Marcinián  Saturián  Amand  Junián  Galus  Mumolin  Lulus  Vital  Gauderik  Bonita  Anastáz  Bertrand  Gerard  Anicet  Josef  Augustin  Bertrán  sv. Hedvika  sv. Markéta Maria Alacoque
17.10. Ignác  Ozeáš  Rufus  Zosim  Jan  Dulcidius  Florencius  Gilbert  Baltazar  Richar  Petr  Jakub  Marie  Kontard  Fidelis  Rajmund  Štěpán  Tarsila  Richard  sv. Ignác Antiochijský
18.10. Lukáš  Asklepiades  Prokul  Akucius  Amabilis  Mono  Petr  David  Euticius  Gildo  Svátek sv. Lukáše
19.10. Izák  Jan  Renát  Gabriel  Antonín  Karel  Noël  Natalis  Pavel  Joel  Ptolemajus  Lucius  Asterius  Sabinián  Potencián  Varus  Gratus  Etbin  Veran  Aquilín  Frides  Tomáš  Filip  Lukáš  Matouš  Anežka  Jiří  Jerzy  Natál  sv. Izák Jogues a druhové
20.10. Irena  Vendelín  Kornélius  Kaprasius  Sindulf  Vitál  Ondřej  Aderald  Adelína  Jakub  Marie  sv. Irena
21.10. Karel  Vendelín  Dasius  Zotik  Gaius  Voršila  Uršula  Malchus  Severín  Cilinia  Celina  Viator  Mauront  Maurontus  Petr  Julián  Laura  Hilarion  sv. Hilarion
22.10. Jan  Pavel  Marie  Donát  Marek  Abercius  Filip  Malon  Valerius  Lupencius  Leotadius  Moderán  Benedikt  Nunila  Alodie  Michael  Hermes  sv. Marie Salome
23.10. Jan  Servand  German  Teodoret  Severín  Roman  Benedikt  Ignác  Etelfleda  Alucius  Tomáš  Marie  Arnold  Hildefons  Justin  Eufrasius  Honorát  Josef  Leonard  Ambrož  Florencius  Anna  Josefína  sv. Jan Kapistránský
24.10. Antonín  Cyriak  Klaudián  Proklus  Aretas  Senoch  Martin  Evergislus  Maglorius  Fromund  Alois  Josef  Evžénie  Jan  sv. Antonín Maria Klaret
25.10. Kryšpín  Krispinián  Chrysant  Darja  Miniáš  Fronto  Martyrius  Marcián  Radim  Hilarius  Fruktus  Valentin  Engrácia  Maur  Bernard  Tadeáš  Rekared  Marie  Karel  Engráciea  Josefa  sv. Kryšpín
26.10. Dimitrij  Rustik  Lucián  Marcián  Rogacián  Amand  Miloš  Aptonius  Ceda  Eáta  Sigebald  Albín  Vita  Bean  Fulkus  Damián  Bonaventura  Celina  sv. Rustik
27.10. Frumencius  Evarist  Trasea  Namacius  Gaudios  Oterán  Bartoloměj  Salvator  Salvador  sv. Frumencius
28.10. Šimon  Juda  Ferucius  Fidelis  Vincenc  Sabina  Kristeta  Genesius  Salvius  Faron  German  Salvator  Josef  Faro  Christeta  Svátek sv. Šimona a Judy
29.10. Marie  Narcis  Helena  Felicián  Honorát  Zenobius  Abrahám  Jakub  Teodarius  Kolman  Dodo  Kajetán  Klára  Chiara  sv. Narcis
30.10. Marcel  Klaudius  Lupercius  Viktor  Marcián  Serapion  Eutropie  Maxim  German  Gerard  Benevenuta  Jan  Terencius  Angel  Michael  Lukáš  Alexej  Restituta  sv. Marcel
31.10. Wolfgang  Epimachius  Kvintín  Foilan  Antonín  Kryštof  Tomáš  Dominik  Alfons  Lev  Marie  sv. Wolfgang

LISTOPAD

1.11. Cézarius  Benignus  Austremon  Jan  Jakub  Marcel  Marel  Romulus  Severín  Magnus  Vigor  Licínius  Maturín  Audomar  Otmar  Raverius  Nonius  Petr  Dionýsius  Klement  Rupert  Teodor  Slavnost Všech svatých
2.11. Viktorín  Justus  Kartérius  Styriak  Tobiáš  Eudox  Agapius  Acindyn  Pegas  Apthon  Elpidfor  Anempodist  Marcián  Ambrož  Vinfrida  Jiří  Malachiáš  Markéta  Jan  Pius  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.11. Hubert  Martin  German  Teofil  Cyril  Libertín  Papulus  Valentin  Hilarius  Guenal  Silvie  Domnin  Pirmín  Janicius  Odrada  Hermengaud  Berard  Alpais  Ida  Šimon  Manuel  Lozano  Garrido  Ermengaudius  Idda  sv. Martin de Porres
4.11. Karel  Vitál  Agrikola  Nikandr  Hermes  Pierius  Amancius  Perpetuus  Modesta  Emerik  Jindřich  Helena  Elena  Felix  Františka  Terezie  sv. Karel Boromejský
5.11. Zachariáš  Alžběta  Gerald  Domnin  Teotimus  Filoteus  Timotej  Auxencius  Marek  Bertila  Fibicius  Guetnok  Gomidas  Kvido  Jan  Marie  Bernard  Řehoř  Hryhorij  Aftonius  Anempodist  Elpidifor  Narcis  Pegasius  sv. Zachariáš a Alžběta
6.11. Leonard  Linhart  Felix  Pavel  Melanius  Iltut  Kalinik  Himerius  Teodor  Štěpán  Petr  Severus  Protáz  Vinok  Teobald  Kristýna  Tomáš  Jan  sv. Leonard (Linhart)
7.11. Vilibrord  Wilibrord  Prosdocim  Atenodorus  Amarant  Hieron  Herkulán  Baldus  Baud  Kungar  Florenc  Lazar  Engelbert  Antonín  Vincenc  Florencius  sv. Wilibrord
8.11. Gottfried  Bohumír  Godfrid  Simpronián  Klaudius  Nikostrát  Kastorius  Simplicius  Klárus  Deusdedit  Vilehad  Hugo  Jan  Marie  Alžběta  sv. Gottfried (Bohumír)
9.11. Ursín  Agripin  Vito  Eustolie  Sopatra  Jiří  Jana  Gabriel  Ludvík  Gracián  Alžběta  Jindřich  Alois  Carmen  Grácie  Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.11. Lev  Demetrián  Orestes  Probus  Narses  Josef  Justus  Baudolín  Ondřej  Acisklus  Jáchym  Jan  Eduard  Hermann  sv. Lev Veliký
11.11. Martin  Menas  Menáš  Veran  Jan  Bertuin  Teodor  Bartoloměj  Vincenta  Alice  Vincenc  Josafat  Kamen  Pavel  sv. Martin
12.11. Josafat  Nilus  Makarius  Hesychius  Emilián  Kunibert  Lebuin  Jan  Didak  Diego  Josef  Kamen  Petr  Robert  Šiškov  Pavel  Benedikt  Izák  Matouš  sv. Josafat
13.11. Anežka  Antonín  Nicefor  Zebinas  German  Manatha  Ennatha  Mitriáš  Brikcius  Arkádius  Paschasius  Probus  Eutychián  Paulil  Leonián  Kvinkcinián  Florencius  Amancius  Abo  Augustýna  Livie  Dalmác  Evžen  Himerius  Homobonus  Jan  Manatáš  Marie  Maxelenda  Mikuláš  Nicefora  Varmund  Svátek sv. Anežky České
14.11. Mikuláš  Teodot  Hypacius  Rufus  Dubricius  Jan  Vavřinec  Siard  Serapion  Kašpar  Voršila  Štěpán  Marie  Deodat  Petr  sv. Mikuláš Tavelič
15.11. Albert  Guriáš  Samonas  Felix  Maklovius  Machut  Desiderius  Marin  Anián  Zdeněk  Sidonius  Fintan  Leopold  Hugo  Jan  Richard  Rogerius  Lucie  Gaius  Roch  Alfons  Josef  Marie  Rafael  Zdenek  sv. Albert Veliký
16.11. Markéta  Otmar  Gertruda  Augustin  Felicita  Leokad  Lusor  Eucherius  Emilián  Simeon  Edmund  Anežka  Eduard  sv. Markéta Skotská
17.11. Alžběta  Řehoř  Alfaus  Zacheus  Acisklus  Anián  Namacius  Hilda  Florin  Lazar  Hugo  Salome  Lev  Jan  Lupus  Josafat  sv. Alžběta Uherská
18.11. Roman  Patrokl  Maudet  Romacharius  Teofred  Oda  Leonard  Ondřej  Kosmas  Jan  Dominik  Filipína  Grimoald  Ferdinand  Karolína  Marie  Josefa  Terezie  Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
19.11. Mechtilda  Matylda  Abdijáš  Maxim  Severín  Exuper  Felicián  Barlám  Eudo  Šimon  Jakub  Elizeus  Alexandr  sv. Mechtilda
20.11. Felix  Edmund  Basil  Kryšpín  Dasius  Oktavius  Solutor  Adventor  Teonest  Dorus  Silvestr  Řehoř  Bernward  Cyprián  Marie  Anděla  Anna  Alžběta  Cor  Ignacie  Marcela  Terezie  sv. Felix z Valois
21.11. Marie  Rufus  Maur  Agapius  Gelasius  Maria  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. Cecilie  Filemon  Ananiáš  Benignus  Pragmacius  Salvator  Cerun  David  Jan  Pavel  Teodor  Vardavar  Tomáš  Petr  Eliáš  Bertrán  Ferdinand  Cecílie  sv. Cecílie
23.11. Klement  Kolumbán  Felicita  Musciola  Sisinius  Lukrécie  Amfilochius  Severín  Řehoř  Trudo  Markéta  Michael  Marie  Jindřiška  Enrichetta  sv. Klement I
24.11. Ondřej  Kristus  Chrysogon  Firmína  Protáz  Roman  Kolman  Porcián  Flora  Marie  Albert  Balzám  Niceta  Anežka  Antonie  Antonín  Augustin  Bernard  Darja  Dominik  Emanuel  Erundina  Feliciána  Filip  František  Hyacint  Isidor  Jakub  Jan  Jeroným  Josef  Justa  Kandida  Klára  Klement  Koncepta  Konzoláta  Lukáš  Martin  Matouš  Melchior  Michael  Mikuláš  Pavel  Pavla  Petr  Šimon  Štěpán  Tomáš  Valentin  Vavřinec  Vincenc  sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
25.11. Kateřina  Merkurius  Mojžíš  Petr  Hesychius  Pachomius  Teodor  Markul  Maurin  Beatrice  Alžběta  Hyacint  Jakub  Alois  Marie  Ludvík  sv. Kateřina
26.11. Silvestr  Leonard  Siricius  Alypius  Konrád  Nikon  Belin  Delfina  Hugo  Marmaduk  Humilis  Jakub  Kajetána  Gaetana  Poncius  sv. Silvestr
27.11. Virgil  Fakundus  Primitiv  Laverius  Valerián  Jakub  Maxim  Eusicius  Sifrid  Acharius  Bilhilda  Fergust  Gulstan  Bernardin  Tomáš  Bronislav  Alexej  Antonín  Bartoloměj  Jan  Lev  Matěj  Michael  Roman  Virgilius  sv. Virgil
28.11. Mansuet  Miloslav  Irenarch  Papinián  Urban  Krescens  Habetdeus  Eustracius  Kreskonius  Vicis  Felix  Hortulán  Florencian  Štěpán  Teodora  Jakub  Alois  Jan  František  Esteban  Angel  Eduard  Hilarius  Isidor  Josef  Julián  Klement  Lazar  Marcinián  Petr  Vilém  sv. Mansuet (Miloslav)
29.11. Saturnin  Filomen  Ilumináta  Radbod  Eduard  Jiří  Vilém  Dionýsius  Redempt  Bernard  František  Magdalena  Alafrid  Illumináta  sv. Saturnin
30.11. Ondřej  Mirokles  Tugdual  Jan  Frederik  Bedřich  Kutbert  Alexandr  Michael  Josef  Ludvík  Roch  Antonín  Artur  Didak  Jezus  Nicefor  Roman  Svátek sv. Ondřeje

PROSINEC

1.12. Edmund  Radulf  Alexandr  Náhum  Kastricián  Florencie  Leoncius  Domnol  Agerik  Eligius  Antonín  Jan  Richard  Marie  Karel  Charles  Kazimír  Lidvína  Klementýna  Nengapeta  sv. Edmund Kampián
2.12. Bibiána  Blanka  Habakuk  Pimenius  Chromacius  Silverius  Jan  Marie  Rafael  Ivan  Ludvína  sv. Bibiána
3.12. František  Sofoniáš  Kasián  Birin  Lucius  Galgán  Eduard  Jan  sv. František Xaverský
4.12. Jan  Barbora  Herakles  Melecius  Felix  Aprus  Sigiramnus  Adrehilda  Ada  Solas  Anon  Hanno  Osmund  Bernard  Petr  František  Jeroným  Šimon  Adolf  sv. Jan Damašský  sv. Barbora
5.12. Judita  Jitka  Saba  Kryšpína  Lucid  Gerald  Bartoloměj  Jan  Mikuláš  Filip  Narcis  sv. Sába
6.12. Mikuláš  Asela  Dionýsie  Majorik  Obicius  Petr  Aloisie  János  Michael  Bonifác  Dativa  Emil  Everard  Leoncie  Servius  Tercius  Viktorie  sv. Mikuláš
7.12. Ambrož  Sabin  Atenodor  Urban  Jan  Martin  Fara  Burgundofara  Marie  Karel  sv. Ambrož
8.12. Marie  Makarius  Eutychián  Eucharius  Patapius  Romarik  Teobald  Narcisa  Josef  Benedikt  Alois  Pavel  Jakub  Maria  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9.12. Jan  Juan  Gorgonie  Valerie  Leokádie  Syrus  Cyprián  Šimon  Libor  Petr  Bernard  Josef  Richard  Julián  Josefa  sv. Valerie
10.12. Julie  Eulálie  Marie  Maur  Gemelus  Řehoř  Lukáš  Edmund  Svitýn  Polydor  Eustác  Jan  Sydneius  Tomáš  Marek  Arsenius  Gundisalvus  Antonín  Augustin  Brian  Sydnejus  sv. Julie a Eulálie
11.12. Damas  Viktorik  Fuscián  Sabin  Daniel  David  Frank  Hugolin  Jeroným  Martin  Melichar  Artur  Marie  Melchior  Villalonga  sv. Damas I. (Hostivít)
12.12. Marie  Epimach  Alexandr  Amonarion  Merkurie  Dionýsie  Spyridon  Finián  Korencín  Izrael  Vicelin  Bartol  Konrád  Jakub  Šimon  Pius  Israel  Panna Maria Guadalupská
13.12. Lucie  Ariston  Antioch  Eustracius  Auxencius  Evžen  Mardárius  Orestes  Jodok  Autbert  Otýlie  Jan  Antonín  Marie  Petr  Světluše  Judok  sv. Lucie (Světluše)
14.12. Jan  Heron  Ateus  Isidor  Dioskor  Tyrsus  Leucius  Kalinik  Drozis  Ares  Promus  Eliáš  Pompeius  Nikázius  Agnel  Venancius  Folkuin  Bonaventura  Nimatullah  Youssef  Františka  Protáz  Nimatullacius  sv. Jan od Kříže
15.12. Valerián  Maximín  Marin  Marie  Virginie  Jan  Julie  Jula  János  Karel  sv. Valerián
16.12. Adelhaida  Adéla  Ageus  Bean  Everad  Ado  Makarius  Šebestián  Marie  Klement  Honorát  Filip  Jan  Josef  sv. Adelhaida (Adéla)
17.12. Lazar  Jan  Modest  Judicael  Judicaël  Begga  Sturmius  Kryštof  Vivína  Josef  Matylda  Hyacint  Jindřich  Abramius  Bega  Cyriak  Epifan  Evžen  Filoxen  Fotin  Jiří  Kajumas  Konon  Marin  Marmises  Muselius  Paulín  Pavel  Sergej  Štěpán  Teodor  Teopempt  Tomáš  Zitas  sv. Lazar
18.12. Ruf  Zosim  Malachiáš  Namfamo  Sanames  Migo  Lucitás  Gacian  Flanán  Winebald  Julie  Rufus  sv. Rufus a Zosim
19.12. Urban  Anastáz  Řehoř  Vilém  Marie  Bohumila  Kazimíra  bl. Urban
20.12. Dominik  Zefyrin  Liberál  Filogonius  Ursicin  Vincenc  Michael  sv. Dominik Siloský
21.12. Petr  Micheáš  Donáta  Pavlína  Rogata  Dominanda  Serotýna  Saturnina  Hilárie  Dominik  Temistokles  sv. Petr Kanisius
22.12. Servul  Františka  Xavera  Charemon  Ischyrion  Hunger  Tomáš  sv. Servul
23.12. Jan  Servul  Teodul  Ivo  Hartman  Torlak  Mikuláš  Marie  Antonín  Pavel  Agatop  Basilides  Eunicián  Eupor  Evarist  Gelasius  Poncius  Saturnin  Zotik  sv. Jan Kentský
24.12. Delfin  Tarsila  Irmina  Bartoloměj  Pavla  Štědrý den
25.12. Anastázie  Evžénie  Jovin  Basileus  Petr  Bentivol  Michael  Antonie  Marie  Terezie  Albert  Teodora  Slavnost Narození Páně
26.12. Štěpán  Dionýsius  Zeno  Zosim  Eutymius  Vincencie  Anežka  Lucie  Agáta  Cecílie  Bibiána  Marie  Sekund  sv. Štěpán
27.12. Jan  Fabiola  Teodor  Alafrid  Josef  Sára  Odoardo  František  sv. Jan Evangelista
28.12. Teonáš  Antonín  Matějka  Mattia  Kašpar  Kateřina  Řehoř  Matěj  sv. Betlémské děti, mučedníci
29.12. Tomáš  David  Trofim  Libos  Marcinián  Marcel  Ebrulf  Gerard  Vilém  Josef  Jindřich  Jan  sv. Tomáš Becket
30.12. Evžen  Ježíš  Marie  Josef  Felix  Hermes  Anysius  Perpetus  Jukund  Geremar  Egvín  Raverius  Rogerius  Vavřinec  Markéta  Evženie  Jan  Perpetuus  sv. Evžen
31.12. Silvestr  Kateřina  Donáta  Pavlína  Rogata  Dominanda  Serotýna  Saturnina  Hilárie  Kolumba  Zotik  Melánie  Barbacián  Marius  Jan  Alan  Josefína  Giuseppina  sv. Silvestr

Pozn.: Pro snadnější orientaci byly do tohoto kalendária zařazeny svátky římskokatolické církve. Kalendárium není navázáno na konkrétní rok, proto v něm scházejí Velikonoční svátky a ostatní pohyblivé křesťanské svátky.

Zdroje: www.poutnik-jan.cz, www.catholica.cz a www.katolik.cz.