Právě probíhá aktualizace stránek.

Nové webové stránky s možností objednávek budou zprovozněny v pondělí 24.6.2024

Řecký kalendář

 

LEDEN

1.1. Vasileios  Vasilis  Vasos  Vasilas  Billis  Bilis  Vasileia  Vasiliki  Vaso  Vasia  Vivi  Viky  Vivian  Vasoyla  Vasilina  Emmeleia  Tilemachos
2.1. Serafeim  Serafeimia  Serafeima  Serafina  Serafeimi  Serafeimoyla  Serafeimitsa  Silvestros  Silvestris  Silvis  Silvestra  Silva
3.1. Genovefa  Genevievi
5.1. Theonas  Theoni  Theopebtos  Theopebti  Sygklitiki
6.1. Fotios  Fotis  Foteinos  Foteini  Fani  Fenia  Foto  Fofi  Fotoyla  Faii  Fofo  Theofanis  Fanis  Theofania  Fania  Fanoyla  Iordanis  Ntanis  Danis  Iordana  Ntana  Dana  Oyrania  Rania  Peristera  Theopoyla  Theopi
7.1. Giannis  Tzannis  Tzanis  Giagkos  Ioannis  Zannetos  Zannettos  Gianna  Giannoyla  Ioanna  Zanneta  Zannetta  Zanet  Prodromos  Prodromakis  Makis
8.1. Agathon  Vasilissa  Kelsios  Kelsia  Kelsa  Kelsi  Dominiki  Domnika  Domniki  Dominikos  Parthena  Elsa  Elsi  Nena
11.1. Theodosios  Theodosis  Dosios  Dosis
12.1. Tatiani  Tatiana  Tatia  Titi  Tania  Mertios  Mertos  Mertis  Myrtos  Mertia  Merta  Merti  Mertoyla  Myrtia  Myrtoyla
13.1. Ermyllos  Ermillos  Ermylli  Ermilli  Ermyla
14.1. Ninas  Nina
16.1. Dan  Danai
17.1. Antonios  Antonis  Tonis  Nakos  Antonas  Antonakos  Antonakis  Tony  Antonia  Antonoyla  Tonia  Theodosios  Theodosis  Dosios  Dosis
18.1. Athanasios  Thanasis  Nasos  Sakis  Thanos  Thanasos  Thanasakis  Soylis  Athanasia  Nasia  Nansy  Thanasia  Thanasoyla  Soyla  Nasa  Soyli  Kyrillos  Kyrillia  Kyrilla  Kyrilli  Theodoylos  Theodoylios  Theodoylis  Theodoylia  Theodoyla  Theodoyli
19.1. Effrasia  Effrasitsa  Makarios  Makaris  Makaras  Makaria  Makaro  Makaritsa  Makaroyla
20.1. Efthymios  Efthymis  Thymios  Themis  Efthymia  Efthymoy  La  Thyrsos  Thyrsis  Thyrsa  Thyrsi  Favianos
21.1. Agni  Agnoyla  Evgenios  Evgenis  Maximos  Maximi  Maxima  Neofytos  Neofytia  Neofyti  Patroklos  Patrokleios  Patrokleas  Patroklis  Patrokleia  Patrokla  Patra  Patroyla
22.1. Anastasios  Tasos  Anastasis  Anestis  Anastasia  Tasoyla  Timotheos  Timos  Timas  Timis  Theos  Timo  Thei  Timothea  Tima  Timi  Thea
23.1. Agathangelos  Agathangela  Agathangeli  Dionysios  Dionysis  Nionios  Nysis  Ntenis  Dionysia  Dionysoyla  Nysa  Sissy  Nteniz
24.1. Zosimas  Zosimina  Xenos  Xenios  Xeni  Xenia  Filonas  Filon
25.1. Grigoris  Grigorios  Golis  Grigoria  Margaritis  Margarita
26.1. Xenofon  Xenofontas  Fontas  Fonis  Xenofontia  Xenofontina  Xenofoyla  Xenofonti  Xenia
27.1. Chrysostomos  Chrysostomis  Chrysostomi  Chrysostomia  Chrysostomitsa
28.1. Palladios  Paladios  Palladis  Paladis  Charis
29.1. Varsimaios  Varsamis  Varsamia  Varsamo  Valsamo  Valsamia
30.1. Archontis  Archontion  Archontionas  Archontia  Archonti  Archontoyla  Archontissa  Archonto  Mayros  Mavroydis  Mavroeidis  Mavreta  Chrysi  Chrysa  Chrysalia  Chrysavgi  Chrysoyla  Silia  Chrystalla  Chrystallia  Ayra
31.1. Kyros  Kyris  Evdoxia  Evdoxoyla  Doxa  Doxoyla

ÚNOR

1.2. Tryfon  Tryfonas  Tryfonia  Filikitati  Filikiti  Filikita
2.2. Ypapanti  Maroylia  Maroyla  Royla
3.2. Stamatis  Stamatios  Stamos  Stamoylis  Stamelos  Stamelis  Stamelas  Stamatia  Mata  Matoyla  Matina  Stamatina  Stamata  Stamela  Stamoyla  Stamati  Mato  Stamatella  Symeon  Symeonis  Symos  Symeoni  Symeonia  Symeona  Symi
4.2. Iasimos  Simos  Iasimi  Simi  Isidoros  Sideris  Isidora  Dora
5.2. Agathi  Agathoyla  Agatho  Agathia  Agathitsa
6.2. Fotios  Fotis  Foteinos  Foteini  Fani  Fenia  Foto  Fofi  Fotoyla  Faii  Fofo
7.2. Parthenios  Parthenis  Parthenia  Parthenopi  Loykas  Loykia  Loykitsa
8.2. Zacharias  Zacharis  Zacharos  Zaki  Zakis  Zacharenia  Zacharo  Zacharoyla  Zacharitsa  Martha
9.2. Markelos  Pagkratios  Pagkratia  Nikiforos  Nikiforia  Nikifora
10.2. Charalabos  Charilaos  Charalabis  Charis  Chabos  Labis  Labos  Labias  Babis  Babos  Charalabia  Charalabi  Labi  Labo  Babina  Bilio  Bia  Chabi  Charikleia  Chara  Charoyla
11.2. Vlasios  Vlasis  Vlasos  Vlasia  Vlasoy  La  Theodora  Thodora  Dora  Doroyla  Ntora  Avgi  Avgoyla
12.2. Meletios  Meletis  Meletia  Meletoyla  Meletina  Plotinos  Plotos  Plotini  Ploti  Plotina
13.2. Priskilla  Prisilla  Martinianos
14.2. Valentinos  Valention  Valentino  Ntinos  Valentini  Valentina  Ntina
15.2. Efsevios  Efsevis  Efseveia  Sevi  Efsevoyla  Sevoyla  Pagkosmia  Imera  Kata  Toy  Paidikoy  Karkinoy
16.2. Pamfilos  Pamfili  Pamfyli  Selefkos  Seleyka  Seleyki  Seleykeia
17.2. Theodoros  Thodoris  Thodoros  Theodora  Dora  Thodora  Doroyla  Ntora  Poylcheria  Poylcherina  Poylcheritsa  Poylchero  Poylcheri  Chloi
18.2. Agapitos  Leon  Leontas  Leontarios  Leontaris  Leontokardos
19.2. Filotheos  Filothei  Filothea  Filotheoyla
22.2. Thalassios  Thalassis  Thalassa  Thalassini  Thalassia
23.2. Polykarpos  Polykarpis  Polykarpia  Polykarpi  Polykarpitsa  Polykarpoyla  Polychronis  Polychronios  Chronis  Polychronia  Polychronoyla
25.2. Rigas  Riginos  Rigos  Rigini  Rigina  Regina  Rengina  Rigissa  Rigoyla  Rigili  Rigo  Rigopoyla  Tarasios  Tarasis  Tarsi  Tarso  Tarasia  Tarsitsa
26.2. Anatoli  Porfyrios  Porfyros  Porfyris  Porfyri  Porfyria  Porfyra  Porfyro  Porfyroyla  Sevastianos  Sevastinos  Sevastos  Sevos  Sevis  Foteini  Foto  Fofi  Fotoyla  Faii  Fofo  Fotios  Fotis  Foteinos  Fani  Fenia
27.2. Asklipios  Asklipias  Asklipiada  Nisios  Nisis
28.2. Kyra  Kyratsa  Kyratso  Kyratsi  Kyratsoyda  Marianna

BŘEZEN

1.3. Evdokia  Evdokoyla  Evdokitsa  Evdoki  Eyi  Paraschos  Paris  Charisios  Charisos  Charisis  Charisa
2.3. Efthalia  Thalia  Thaleia  Efthalitsa  Efthalio  Thalitsa  Thalio  Troadios  Troadis  Troados  Troas  Troada  Troadia  Troadi  Troaditsa
3.3. Kleonikos  Kleoniki  Niki  Kleoniko  Theodoritos
4.3. Gerasimos  Makis  Mikes  Mikis  Gerasimoyla
5.3. Archelaos  Evlogios  Evlogis  Evlogia  Evlogoyla  Evlogitsa  Konon
6.3. Isychios  Isychis  Isychia
7.3. Evgenios  Evgenis
8.3. Ermis  Theofylaktos  Fylaktos  Fylachtos  Theofylakti  Fylakti  Fylachti  Fylachtoyla
9.3. Aetios  Aetos  Aetis  Aetion  Aetina  Vivianos  Viviana  Viviani  Vivi  Vivian  Ilianos  Ilias  Iliani  Iliana  Liana  Ilianna  Lysimachos  Lysimachi  Xanthos  Xanthios  Xanthias  Xanthoylios  Xanthoylis  Xanthi  Xanthoyla  Sevirianos  Seviriani  Smaragdos  Smaragdis  Smaragdenios  Smaris  Smaragda  Smaragdenia  Smaragdi  Smaragdo  Smaroyla  Smaro  Smaragdia  Smaragdoyla  Smara  Filoktimon  Filoktimonas  Sarantis  Sarantos  Sarantoyla
11.3. Thalis  Thallos  Thallis  Thalleia  Thaleia  Thallo  Theodora  Thodora  Dora  Doroyla  Ntora  Savina  Zabina  Zabia  Sofronios  Sofronis  Sofronia  Sofroni
12.3. Theofanis  Fanis  Theofania  Fania  Fani  Fenia  Fanoyla
13.3. Leandros  Marios
14.3. Venediktos  Venedikti  Venediktini  Venediktina  Effrasios  Effrasis  Effrasas  Frasas  Frasios  Frasis  Matthilnti  Matilnta  Matthildi  Mathildi  Thildi  Thilda  Tita
15.3. Agapios
16.3. Christodoylos  Ioylianos  Gioylianos  Giolanos  Theodoros  Thodoris  Thodoros  Theodora  Dora  Thodora  Doroyla  Ntora
17.3. Alexios  Alexis  Alekos  Alexia  Alexa  Gertroydi  Loxandra  Loxantra  Roxani  Roxana  Orthodoxis  Doxis  Doxakis  Orthodoxia  Doxa  Orthoyla  Axios  Axia
18.3. Edoyardos  Entoyarnt  Enty
19.3. Chrysanthos  Chrysanthis  Chrysanthi  Dareia  Dara  Daro
20.3. Klontia  Klaydia  Klo  Rodianos  Rodinos  Rodinis  Rodis  Rodiani  Rodiana  Rodi  Rodia
22.3. Drosos  Drosida  Drosoyla  Drosia  Droso  Drosostalia  Drosostalida  Drosis
24.3. Grigoris  Grigorios  Golis  Grigoria
25.3. Eyangelos  Vangelis  Vangos  Angelis  Eyangelia  Vangelio  Vangelitsa  Litsa  Eya  Kelly  Lili  Angelos  Angeliki  Antzela  Atzela  Antzy  Angela  Angello  Angelina  Ethnegersia
26.3. Poylios  Sylas  Syllas  Sylos  Syla  Sylia  Syli
27.3. Filitos  Filita  Filiti  Lydia  Lida  Lyda  Makedonios  Makedonas  Makedonis  Makedon  Makedonia  Makedonoyla  Makedonitsa  Matrona
31.3. Ypatios  Ypatos  Ypatis

DUBEN

2.4. Titos  Titis  Tita  Titi
3.4. Illyrios  Lyros  Illyria  Lyra
5.4. Argyro  Argyri  Argyroyla  Royla
6.4. Eftychios  Eftychis  Eftychia  Eftychoyla  Eftychitsa  Efi
9.4. Efpsychios  Eypsychos  Efpsychis  Efpsychia  Efpsychoyla  Efpsychitsa  Psychoyla
10.4. Maximos  Maximi  Maxima  Anaximenis  Menis  Dimosthenis  Dimos  Dionysios  Dionysis  Nionios  Nysis  Ntenis  Dionysia  Dionysoyla  Nysa  Sissy  Nteniz  Epameinondas  Nontas  Eteoklis  Zinon  Iraklis  Irakleia  Iraklitsa  Ifaistion  Themistoklis  Themis  Themistokleia  Theofrastos  Thiseas  Thiseys  Isokratis  Miltiadis  Miltos  Xenofon  Xenofontas  Fontas  Fonis  Xenofontia  Xenofontina  Xenofoyla  Xenofonti  Xenia  Omiros  Parmenion  Pelopidas  Periklis  Pindaros  Polyvios  Promitheys  Sofoklis  Sokratis  Sokratina  Sokratia  Timotheos  Timos  Timas  Timis  Theos  Timothei  Timothea  Tima  Timi  Thea  Thei  Filopoimin  Filis  Fokion  Fokos
11.4. Antipas  Antypas
12.4. Akakios  Kachi  Kaki  Anthoysa
13.4. Gerontios  Martinos  Martini  Martina
14.4. Aristarchos  Thomais  Thomaida  Thomai  Savvas  Savas  Savvoylis  Savvoyla  Savoyla  Savoyli
15.4. Leonidas  Leonidis  Leo  Leonidia  Kriskis
16.4. Galinos  Galini  Niki  Kallis  Kalli  Kalis  Kali  Kallida  Kallia  Kalida  Kalia  Chionia  Chionoyla  Chionitsa  Chionati
19.4. Filippa  Filippia  Filio
20.4. Zakchaios  Zakchos  Zachos  Lazaros  Lazos
21.4. Alexandra  Alexia  Alexantra  Aleka  Ianoyarios  Ianos  Iani  Faistos  Faisti  Faistina  Vaios  Vaia  Vagia  Dafnis  Dafni
22.4. Nearchos  Niarchos  Nathanail  Nathanis  Nathanailos  Nathanailis  Nathanailia  Nathanilia  Pagkalos
24.4. Achilleas  Achilleys  Achilios  Achillios  Achileios  Achilleios  Doykas  Doykissa  Doykitsa  Valentini  Valentina  Ntina  Elisavet  Eliza  Liza  Zeta  Zetta  Elli  Veta  Elissavet  Thavmastos  Thavmasti
25.4. Niki
26.4. Glafyros  Glafyra  Glafyri  Glafyroyla
28.4. Magnos  Magnis  Magna  Anastasios  Tasos  Anastasis  Anestis  Anastasia  Tasoyla  Natasa  Natassa  Tasia  Sia  Tatia  Tasa  Tesa  Paschalis  Paschalina  Lina  Labros  Labrini  Labrina
29.4. Iason  Iasonas  Sosipatros  Sopatros  Sopatra  Sopatria  Patra  Patroyla  Patritsa  Kerkyra  Georgios  Georgis  Giorgos  Giorgis  Georgia  Giorgia  Georgoyla  Gogo  Tzortzina  Georgianna
30.4. Argyri  Argyroyla  Royla  Argyro  Asimakis  Asimina  Malamati  Mala  Malamatenia  Matina  Donatos  Donata  Ntonata  Ntonatela  Iakovos  Iakovina  Zakelina  Labrotriti  Rafail  Rafailos  Rafaelos  Rafaela  Rafaella  Rafaila  Rafailia  Nikolaos  Nikolas  Nikos  Nikolos  Nikolis  Nikolakis  Nikoletta  Nikoloyda  Nikolitsa  Nikolina  Nikoleta  Nikol  Eirini  Rena  Rina  Rinio  Rinoyla  Eirina  Eiringko  Renia  Markos  Markoylis  Markia  Markoyla

KVĚTEN

1.5. Ieremias  Isidora  Dora  Tamara  Filosofos  Sofos  Filosofia  Filosofi  Theocharis  Theocharoyla  Charoyla
2.5. Esperos  Espera  Esperia  Avgerinos  Avgeris  Avgitis  Avgeras  Avgeroy  Matrona
3.5. Mayros  Mayra  Mavroyla  Mavritsa  Rodopi  Zois  Zisis  Zisimos  Zoi  Zisoyla  Zoitsa  Zozo  Pigi  Krini  Krinio
4.5. Pelagis  Pelagios  Pelagia  Pelagoyla  Pelagina  Pelagitsa  Pelagio  Ilarios  Melis  Melos  Melios  Melas  Melia  Melitsa
5.5. Eirini  Rena  Rina  Rinio  Rinoyla  Eirina  Eiringko  Renia  Eirinaios  Renos  Eirinaia  Efraim  Efraimios  Efraimis  Effraim  Efraimia  Effraimia  Effraimitsa  Thomas  Thomai
6.5. Serafeim  Serafeimia  Serafeima  Serafina  Serafeimi  Serafeimoyla  Serafeimitsa  Iov  Iovia  Iovi
8.5. Arsenios  Arsenis  Arsenia  Arsina  Arsinoi  Theologos  Theologis  Thologos  Thologis  Tholois  Theologia  Thologia  Milios  Milis  Milio  Milia  Militsa
9.5. Christoforos  Christoforis  Foris  Christofis  Christofia  Christofina  Isaias
10.5. Simon
11.5. Armodios  Armodis  Methodios  Argyris  Argyrios  Argyri  Argyroyla  Royla  Argyro  Asimina  Olybias  Olybia  Olybiada  Olybo  Olybi  Olia  Olyboyla  Dioskoyridis  Dioskoridis  Dioskoros
12.5. Epifaneios  Epifanios  Epifania  Theodoros  Thodoris  Thodoros  Theodora  Dora  Thodora  Doroyla  Ntora  Myrofora
13.5. Glykeria  Sergios  Sergia  Sergiani  Sergioyla
14.5. Aristotelis  Telis  Therapon  Isidoros  Sideris  Isidora  Dora
15.5. Achillios  Achilleas  Achilios  Achileios  Achilleios  Pachomios  Pachoymios  Pachos  Kali
17.5. Andronikos  Androniki  Ioynia  Gioynia  Solon  Solonas  Solochon
18.5. Ioylios  Ioylia  Ioyliani  Ioylitsa  Gioylia  Gioyla  Gioylitsa  Tzoylia  Gioyli  Galateia  Galatia  Faeinos  Faeini
19.5. Patrikios  Patrik  Patrikos  Patrikis  Patritsios  Patritsis  Patrikia  Patrika  Patritsia  Patritsa  Theognostos  Theognostis  Theognosios  Theognosia  Theoktistos  Menandros  Vithesda
20.5. Thallelaios  Thalis  Lydia  Lida  Lyda
21.5. Konstantinos  Kostas  Kostis  Kostantinos  Kostakis  Konstantina  Konstantia  Kostantina  Kostoyla  Ntina  Nantia  Eleni  Elena  Eleanna  Eleana  Lena  Lenitsa  Lengko  Lenio  Eleonora  Nora  Marilena  Elenaki  Nitsa
22.5. Aimilios  Milios  Aimilia  Emy  Emilia  Emily  Emma  Milia  Kodros  Kodra
24.5. Palladia  Paladia  Pallada  Palada  Markiani  Markiana  Foteini  Foto  Fofi  Fotoyla  Faii  Fofo  Christianos  Christiani
26.5. Alfaios  Karpos  Synesios  Synesis  Synesia
27.5. Alypios  Alypia  Therapon
28.5. Dioskoyridis  Dioskoridis  Dioskoros
29.5. Theodosia  Theodoso  Olivianos  Olvianos  Olivia  Ypomoni
30.5. Emmeleia
31.5. Ermeias  Ermeia  Magos  Magia

ČERVEN

1.6. Eyelpistos  Eyelpisti  Ierax  Ierakas  Gerakas  Gerakis  Gerakina  Pyrros  Pyros  Pyrra  Pyra  Thespesios  Thespesis  Thespesia  Ioystinos
2.6. Marinos  Nikiforos  Nikiforia  Nikifora
3.6. Ieria  Iereia  Ypatia  Ypati  Ypatoyla  Patoyla
4.6. Martha
5.6. Dorotheos  Dorothea  Ploytarchos  Kynthia  Apollonas  Apollon  Nikandros  Nikandria  Niki  Selinias  Selinos  Selinios  Seliniada  Selinia  Selini  Selina
6.6. Ilarion  Ilarionas  Ilaria  Ilariada  Lariada  Nefeli
7.6. Zinais  Zinaida  Panagis  Panagos  Sevastiani  Sevastina  Sevastiana  Sevasti  Sevi  Sevoyla  Sevastoyla
8.6. Kalliopi  Kalliopia  Popi  Kalia  Pitsa  Nafkratios  Nafkratis
9.6. Rodanthi  Rozanthi
11.6. Vartholomaios  Varnavas  Loykas  Loykia  Loykitsa  Zafeirios  Zafeiris  Zafeiria  Zafeiro
12.6. Onoyfrios  Onoyfris  Onoyfria
13.6. Trifyllios  Trifylios
14.6. Elissaios  Elisso  Eliso  Nifon
15.6. Avgoystinos  Avgoystina  Aygoystos  Avgoysta  Ieronymos  Geronymos  Ieronymi  Monika  Mona  Ortisios  Ortisis  Ortisia  Ortansia
16.6. Mnimonios  Tychon  Tichon
17.6. Ismail  Ismailis  Ismailos  Smailis  Smailos  Mailis  Mailos  Filix  Filikas  Filixa  Filiki  Filikiti  Triada  Trias  Korinos  Kori  Korina
18.6. Erasmos  Leontios  Leontia  Leontina  Leontitsa  Alina  Alena
19.6. Paisios  Paisis  Paisia  Ioydas  Zosimos  Zosis  Zisimos  Zisis  Zosimaios  Zosa  Zosimaia
20.6. Methodios
21.6. Afrodisios  Afrodisia
22.6. Zinas  Zenas  Zenos  Zina  Zena  Zenia  Efsevios  Efsevis  Efseveia  Sevi  Efsevoyla  Sevoyla
23.6. Aristoklis  Aristokleas  Aristokleos  Agrippina  Loylis  Loyloy  Loyla  Agamemnon  Agamemnonas  Agisilaos  Agoro  Agoritsa  Aiolos  Alkistis  Alkmini  Andromeda  Antiopi  Aristomenis  Arthoyros  Velisarios  Venetios  Venetia  Venizelos  Violeta  Vrasidas  Diagoras  Dikaios  Evelina  Ektoras  Elvira  Erifyli  Errikos  Erotokritos  Eyagoras  Evripidis  Evrydiki  Faidon  Faidonas  Feidias  Fragkiskos  Fratzeska  Giasemi  Giasmina  Giolanta  Glaykos  Ilektra  Iokasti  Isavela  Kalomoira  Kalypso  Kanelos  Kanela  Kassandra  Kimon  Kimonas  Kirki  Klara  Kleanthis  Kleanthi  Klearchos  Kleomenis  Komninos  Kriton  Kyveli  Laertis  Logothetis  Lykoyrgos  Lysandros  Mantalena  Manthos  Minoas  Miranta  Mirela  Myrto  Nafsika  Neoklis  Neoptolemos  Niovi  Ofilia  Orfeas  Othon  Othonas  Pagona  Panoraia  Periandros  Praxitelis  Pythagoras  Rodothea  Tereza  Terpsithea  Thelxi  Thrasyvoylos  Thrasos  Timoleon  Agis  Aisopos  Alvertos  Alkinoos  Amfitriti  Anaximandros  Androklis  Areti  Aretoysa  Erietta  Errika  Gorgiašira  Iro  Ioli  Ippokratis  Karolos  Malvina  Melissa  Napoleon  Napoleontas  Semina  Odetti  Zotos  Alfredos  Armonia  Ioivi  Ino  Klairi  Lana  Lara  Lila  Lilian  Marissa  Kyrini  Milinoi  Nia  Rea  Yvonni  Veatriki  Aria  Arya  Kalliµachos  Krateros  Polykratis  Poylia
25.6. Livios  Livas  Livyi  Eros  Erotas  Fevronia  Feyro  Fevro  Fevra  Feyra  Fevroyla  Fevronitsa
26.6. Makarios  Makaris  Makaras  Makaria  Makaro  Makaritsa  Makaroyla
27.6. Pieris  Pieros  Pierios  Pierion  Pieria  Piera  Sampson
28.6. Anargyros  Anargyri  Anargyroyla  Germanos
29.6. Petros  Petris  Petras  Petrakis  Petroylas  Petrinos  Petra  Petroyla  Petria  Petrina  Paylos  Pol  Pavlina  Polina  Payliani
30.6. Apostolos  Tolis  Apostolis  Apostolia  Lia  Apostolina  Polina  Meliton  Melitonas  Melitos  Melitis

ČERVENEC

1.7. Anargyros  Anargyri  Anargyroyla  Damianos  Damiani  Kosmas  Mavrikios  Mavrikis  Moris  Mavrikia  Mavrika
2.7. Ioyvenalios  Ioyvenalis  Gioyvenalis  Ioyvenalia
3.7. Anatolios  Zoyboylia  Yakinthos  Yakinthi  Yanthi  Ianthi
5.7. Labados  Labadia  Labadina  Labadi
6.7. Lykios  Lykias  Lykia  Satyros  Satos  Sisois
7.7. Kyriaki  Kyriakitsa  Kiki  Kika  Kikitsa  Kitsa  Korina  Ntomenika  Santy  Odysseas
8.7. Theofilos  Prokopios  Prokopis  Prokopia
9.7. Pagkratios  Pagkratia
10.7. Amalia  Ameli
11.7. Eyfimos  Effimia  Eyfimi  Eyfi  Effimoyla  Effoyla  Foyla  Olga
12.7. Veroniki  Veronika  Vera  Vereniki  Paisios  Paisis  Paisia  Ilarios
13.7. Sara  Sarra  Iliofotos
14.7. Nikodimos  Akylas
15.7. Vladimiros  Vlantimiros  Kirykos  Ioylita  Ioylitta  Ioylitti  Ioyliti  Gioylitta  Gioylita  Gioylitti  Gioyliti
17.7. Marinos  Marina  Aliki  Alexandra  Alexia  Alexantra  Aleka
18.7. Aimilianos  Aimilios  Aimiliani  Emmy  Aimilia
19.7. Garyfallia  Garifalia  Dios  Dias  Makrina
20.7. Ilias  Liakos  Liakoyras  Lias  Iliana  Liana  Ilianna  Ilia
22.7. Magdalini  Magda  Magdoyla  Magdalena  Magdalenia  Magdali  Magdalo  Marilena  Marialena  Maria  Eleni  Markella  Markela  Markelli  Markeli  Menelaos
24.7. Christina  Christiana  Kristiana  Christa  Krista  Christi  Kristi  Christinaki  Athinagoras
25.7. Anna  Annita  Anita  Aneta  Anneta  Annabella  Annamaria  Annoyla  Aneza  Anezoyla  Anni  Maria  Anna-  Efpraxios  Eypraxos  Efpraxia  Efpraxoyla  Praxoyla  Olybias  Olybia  Olybiada  Olybo  Olybi  Olia  Olyboyla
26.7. Ermolaos  Ermolia  Lia  Paraskeyas  Paris  Paraskeyi  Eyi  Evita  Voyla  Vivi  Veti  Vetti  Paraskeyoyla  Vivian  Ersi  Oraiozili  Oraiozilia  Zilia  Zili  Zelia
27.7. Panteleimon  Panteleimonas  Pantelis  Pantelakis  Pantelos  Pantelitsa  Pantelina  Panteleoysa
28.7. Akakios  Kachi  Kaki  Afxentios  Afxentis  Afxentia  Afxentoyla  Drosos  Drosida  Drosoyla  Drosia  Droso  Drosostalia  Drosostalida  Drosis  Timon  Timos  Timona  Timoni  Tima  Eirini  Rena  Rina  Rinio  Rinoyla  Eirina  Eiringko  Renia  Chrysovalantis  Valantis  Valantos  Chrysovalantos  Chrysovalanto  Chrysovalantoy  Chrysovalantia  Valanta  Valanto
29.7. Theodotos  Theodotis  Theodoti  Kallinikos  Kallinikis
30.7. Andronikos  Androniki  Siloyanos  Siloyani  Siloyana  Siloyania  Kriskis
31.7. Evdokimos  Evdokimi  Iosif  Sifis  Iosifina  Zozefina  Freiderikos  Freideriki

SRPEN

1.8. Elesa  Elessa  Eykleos  Efklei  Efklea  Markelos  Solomoni
2.8. Ioystinianos
3.8. Olybios  Salomi  Saloma
4.8. Maximilianos  Xakoystos  Exakoystodianos  Exakoystos  Xakoysti
5.8. Nonna  Nona
6.8. Sotirios  Sotiris  Sotos  Sotis  Sotiria  Sotiro  Sotia  Evmorfia  Morfoyla
7.8. Asterios  Asteris  Astrinos  Asterinos  Astrini  Astero  Asteria  Astroyla  Asterini  Nikanor  Nikanoras
8.8. Myron  Myra  Mirka  Triantafyllos  Triantafyllis  Fyllis  Fyllios  Triantafyllenios  Triantafyllia  Fylli  Fyllia  Fyllio  Fyllitsa  Triantafyllenia  Roza
10.8. Iron  Ironia  Iro  Lavrentios  Lavrentis  Lavrentia  Lora  Loraini  Laoyra  Lavrentina  Ippolytos  Ippolyti  Ippolyta
11.8. Eyploys  Eyplos  Eyploos
15.8. Panagiotis  Panos  Panoysos  Panagis  Panagos  Giotis  Takis  Panikos  Panagiota  Giota  Panagioyla  Gioyla  Panagoyla  Nagia  Despoina  Despo  Ntepi  Pepi  Zepo  Maria  Margeta  Marietta  Margetina  Maro  Mario  Mariori  Marika  Marigo  Marigoyla  Maroyla  Maritsa  Manio  Mairi  Mariniki  Mirella  Myrella  Mania  Mara  Maraki  Marios  Gesthimani  Iesthimani  Theotokis  Theotokia  Mariantzela  Marinela  Elona  Ellona  Iliostalakti  Katholiki  Krystallo  Kroystallo  Kroystalo  Krystalia  Krystallia  Kroystalenia  Presveia  Symela  Simela  Soymela
16.8. Alkiviadis  Alkis  Altsos  Gerasimos  Makis  Mikes  Mikis  Gerasimoyla  Diomidis  Serafeim  Serafeimia  Serafeima  Serafina  Serafeimi  Serafeimoyla  Serafeimitsa  Sarantis  Sarantos  Sarantoyla  Apostolos  Tolis  Apostolis  Apostolia  Lia  Apostolina  Polina  Stamatis  Stamatios  Stamos  Stamoylis  Stamelos  Stamelis  Stamelas  Stamatia  Mata  Matoyla  Matina  Stamatina  Stamata  Stamela  Stamoyla  Stamati  Mato  Stamatella
17.8. Lefkothea  Lefkothei  Myron  Myra  Mirka  Stratos  Straton  Stratis  Strata  Stratia  Stratina  Stratoyla
18.8. Arsenios  Arsenis  Arsenia  Arsina  Arsinoi  Layros  Layris  Laoyros  Layra  Laoyra  Floros  Floris  Flora  Flori  Floritsa
20.8. Iliodoros  Iliodora  Eleodora  Elnta  Theocharis  Theocharoyla  Charoyla  Samoyil  Samoyilos  Samoyilis  Samoyelos  Samoyilia  Samoyila  Samoyela  Orestis  Orestias  Orestia  Orestiada
22.8. Agathonikos  Theoprepios  Theoprepis  Theoprepia  Theoprepi
24.8. Aitolia  Eftychios  Eftychis  Eftychia  Eftychoyla  Eftychitsa  Efi
25.8. Vartholomaios  Titos  Titis  Tita  Titi
26.8. Adrianos  Adriani  Adriana  Antriana  Andrianna  Andrianni  Andriana  Natalia  Natalina  Natali
27.8. Arkadios  Arkadis  Arkadia  Arkada  Liverios  Lyberis  Liberis  Liberios  Liveris  Osios  Osia  Fanoyrios  Fanoyris  Fanis  Noyris  Fanoyria  Fani
28.8. Damon  Damonas
30.8. Alexandros  Alexantros  Alekos  Alexis  Alex  Alexandra  Alexia  Alexa  Alexantra  Evlalios  Evlalia  Fylakas

ZÁŘÍ

1.9. Adamantios  Adamos  Adamis  Adamas  Diamantis  Adamantia  Amanta  Anta  Diamantoyla  Diamanto  Roybini  Manto  Athina  Akrivi  Antigoni  Goni  Aspasia  Afroditi  Fregia  Dioni  Dodoni  Elpiniki  Erasmia  Erato  Teti  Efterpi  Thaleia  Theano  Theonymfi  Kalliroi  Kallirroi  Kallisti  Kleio  Kleoniki  Kleopatra  Patra  Patroyla  Patritsa  Koralia  Rallis  Rallia  Ralia  Ralloy  Raloy  Margaritis  Margarita  Marianthi  Melpomeni  Melpo  Moscho  Moschoyla  Oyrania  Rania  Pandora  Pinelopi  Bilio  Pitsa  Polymnia  Polyniki  Polyna  Poly  Sapfo  Terpsichori  Chaideftos  Chaido  Charikleia  Chara  Charoyla  Iisoys  Meletios  Meletis  Meletia  Meletoyla  Meletina  Symeon  Symeonis  Symos  Symeoni  Symeonia  Symeona  Symi  Ismini  Polytimi
2.9. Mamas  Mamantas  Mama
3.9. Anthimos  Anthimi  Aristion  Aristionas  Aristeas  Aristea  Aristi  Archontis  Archontion  Archontionas  Archontia  Archonti  Archontoyla  Archontissa  Archonto  Polydoros  Polydoras  Polis  Polydoris  Poli  Polydora  Pola  Polydori  Foivos  Foivi
4.9. Ermioni  Ermina  Moysis  Mosis  Moysia  Mosia  Rozalia  Rozy  Roza  Okeanos  Okeanios  Okeanis  Okeania  Okeani
5.9. Zacharias  Zacharis  Zacharos  Zaki  Zakis  Zacharenia  Zacharo  Zacharoyla  Zacharitsa
6.9. Vivos  Vivi  Evdoxios  Evdoxis  Doxis
7.9. Kassianos  Kasianos  Kassios  Kasios  Kassos  Kasos  Kassis  Kasis  Kassiani  Kassy  Kasiani  Kassia  Kasia  Sozon  Sozos  Sozis  Sozi  Sozoysa  Soza
8.9. Despoina  Despo  Ntepi  Pepi  Zepo  Genethlios  Skiadeni  Tsabikos  Tsabika  Mika
9.9. Ioakeim  Kiaran  Kiara
10.9. Klimis  Klimentini  Klimentina  Klementini  Klementina  Minodora  Mitrodora  Poylcheria  Poylcherina  Poylcheritsa  Poylchero  Poylcheri
11.9. Eyanthis  Eyanthia  Eya  Effrosynos  Frosynos
13.9. Aristeidis  Aristos  Aris  Aristea  Aristoyla  Aristina  Kornilios  Kornilis  Kornilos  Kornilia  Kornila
14.9. Theoklis  Theokleas  Theokleia  Stayros  Stavrianos  Stayrakas  Stavrakios  Stavris  Stavrakis  Stavroyla  Stavriani  Stavrina  Stavria
15.9. Vissarion  Vissarionas  Vissaria  Nikitas  Nikiti  Nikita
16.9. Eyfimos  Effimia  Eyfimi  Eyfi  Effimoyla  Effoyla  Foyla  Loyntmilla  Loyntmila  Melitinos  Melitini  Melitina  Meliti  Melita  Melina
17.9. Sofianos  Sofoylis  Sofia  Sonia  Sofiani  Sofi  Sofina  Fifi  Sofoyla  Sofitsa  Sofaki  Pisti  Pistis  Elpida  Elpis  Agapios  Agapi  Sofianna  Agathoklis  Agathokleas  Agathokleos  Agathokleia  Olivianos  Olvianos  Olivia  Pantoleon  Pantoleontas  Pantoleontis  Pantoleontia  Pantoleonti  Pileys  Pileas
18.9. Ariadni  Ariana  Evmenios  Evmenis  Evmenia  Kastor  Kastoras  Kastoris  Romylos  Romylios  Romylis  Romyla  Romylia  Romyli  Romylaia
19.9. Savvatios  Savvatos  Savvatis  Savvatia  Savvatina  Savvata  Savvati  Savvato
20.9. Efstathios  Stathis  Stathas  Stathakos  Efstathia  Stathoyla  Stathia  Efstathoyla  Theopisti
21.9. Ionas  Ion  Ionia
22.9. Zografia  Loizos  Loyiza  Fokas  Fokios  Fokis  Fokia  Fokina
23.9. Xanthippos  Xanthippi  Xanthi  Xanthoyla  Polyxeni  Xeni  Xenia  Rais  Raidairis  Irida
24.9. Thekla  Kopros  Kopris  Myrsini  Myrto  Myrtia  Myrtidiotissa  Myrta  Myrso  Mersa  Amerisoyda  Amersoyda  Amerssa  Amersa  Persis  Persefoni  Persa  Persi
25.9. Effrosyni  Frosyni  Froso  Effrosyna  Frosoyla  Frosoy  Efi
27.9. Akylina  Akylini  Epicharis  Epicharia  Zinon  Kallistratos  Kallistratis  Kallistrati
28.9. Chariton  Charitonas  Charitos
29.9. Kyriakos
30.9. Stratonikos  Stratos  Stratis  Stratonikis  Stratonikios

ŘÍJEN

1.10. Ananias  Ninos  Thiresia  Romanos  Romana  Romani
2.10. Kyprianos  Kypriani  Ioystini  Ioysta  Gioysta  Ioystina  Gioystina  Gioystini
3.10. Dionysios  Dionysis  Nionios  Nysis  Ntenis  Dionysia  Dionysoyla  Nysa  Sissy  Nteniz
4.10. Verina  Verini  Vera  Veroyla  Veroyli  Ierotheos  Kallisthenis  Kallistheni
5.10. Charitini  Charitina  Chariti  Tina  Chara  Methodia  Ermogenis
6.10. Thomas  Thomai  Erotiis  Erotiida
7.10. Sergios  Sergia  Sergiani  Sergioyla  Vakchos  Vakchi  Vakchia  Polychronis  Polychronios  Chronis  Polychronia  Polychronoyla
8.10. Pelagis  Pelagios  Pelagia  Pelagoyla  Pelagina  Pelagitsa  Pelagio
9.10. Avraam  Avramia  Lot
10.10. Evlabios  Labis  Evlabis  Evlabia  Evlabi  Labi  Labia  Labo
12.10. Andromachos  Machos  Andromachi  Machi  Machoyla  Valantis  Valantios
13.10. Karpos  Agathoniki  Chrysi  Chrysa  Chrysalia  Chrysavgi  Chrysoyla  Silia  Chrystalla  Chrystallia  Florentios  Florentis  Florentos  Florentsos  Florentia  Florenta  Florena  Florina  Florensa  Florentza  Ntia
14.10. Gervasios  Gervasia  Nazarios  Ignatios  Ignatis  Ignatia
15.10. Loykianos  Loykiani
17.10. Antigonos  Efprepios  Efprepeios  Efprepis  Efprepia
18.10. Loykas  Loykia  Loykitsa  Marinos
19.10. Kleopatra  Kleio  Patra  Patroyla  Patritsa  Filix  Filikas  Filixa  Filiki  Filikiti
20.10. Artemios  Artemis  Artemi  Artemida  Artemia  Artemisia  Gerasimos  Makis  Mikes  Mikis  Gerasimoyla  Diana  Ntiana  Enoi  Matrona  Kerasia
21.10. Efkratis  Eykratos  Efkratas  Efkratia  Efkratoyla  Oyrsoyla  Orsalia  Sokratis  Sokratina  Sokratia  Christodoylos
22.10. Averkios  Averkia
23.10. Iakovos  Iakovina  Zakelina
24.10. Sevastiani  Sevastina  Sevastiana  Sevasti  Sevi  Sevoyla  Sevastoyla
25.10. Chrysanthi  Chrysafios  Chrysafis  Chrysafenia
26.10. Glykon  Glykos  Dimitrios  Dimitris  Dimitros  Mimis  Tzimis  Mitsos  Dimitrakis  Tzimakos  Mitsakos  Mitros  Dimitra  Mimi  Mimika  Dimitroyla  Dimitria  Ntimi  Dimos  Leptinos  Leptina  Loyppos  Loyppis  Kyparissia  Paresina  Paressia  Paresia  Paressa
27.10. Nestoras  Nestor  Nestoria
28.10. Vili  Vilia  Evniki  Evnika
29.10. Avraam  Avramia  Melitinos  Melitini  Melitina  Meliti  Melita  Melina  Anastasia  Natasa  Natassa  Tasia  Sia  Tatia  Tasa  Tesa
30.10. Apollonia  Asterios  Asteris  Astrinos  Asterinos  Astrini  Astero  Asteria  Astroyla  Asterini  Zinovios  Zinovis  Zinos  Tzinos  Zinovia  Zina  Tzina  Zelina  Kleopas  Pakis  Kleopios  Kleopakis  Kleopia  Kronos  Kronion  Kronionas  Kronios  Kronia  Markianos  Markinos  Tertios  Tertos  Tertis  Tertinos  Tertia  Terta  Terti  Tertina
31.10. Apellis  Ablios  Ablia  Narkisos  Narkissos  Aristovoylos  Aristovoyli  Stratoniki  Strati  Niki

LISTOPAD

1.11. Kosmas  Damianos  Damiani  Anargyros  Anargyri  Anargyroyla  David  Dayid  Dionysos
2.11. Akindynos  Akindyni  Anebodistos  Anebodisti  Afthonios  Afthonia  Elpidiforos  Elpidoforos  Elpidifora  Elpidofora  Pigasos  Pigasios  Pigasia
4.11. Ermaios  Ermaias  Ioannikios  Ioanikios
5.11. Galaktion  Galaktionas  Galatios  Galatis  Galaktia  Galateia  Galatia  Epistimi  Linos  Lina  Silvanos  Silvana  Silvani  Silvia  Silva
6.11. Leonardos
7.11. Athinodoros  Athinodoras  Athinodoris  Doris  Athinodora  Ernestos  Ernesta  Ernestini  Ernestina  Theagenis  Theagenios  Theageneia  Theagenia  Themelios  Themeli  Themelina
8.11. Angelos  Angelis  Angeliki  Antzela  Atzela  Antzy  Angela  Angello  Angelina  Gavriil  Gavrilos  Gavrilis  Gavriela  Gavrila  Gavriilitsa  Gavrilitsa  Aravela  Michail  Misel  Michalis  Michalos  Michelis  Michaela  Michaella  Michaila  Michailitsa  Michalitsa  Serafeim  Serafeimia  Serafeima  Serafina  Serafeimi  Serafeimoyla  Serafeimitsa  Efstratia  Metaxia  Metaxenia  Metaxoyla  Taxoyla  Rafail  Rafailos  Rafaelos  Rafaela  Rafaella  Rafaila  Rafailia  Stamatis  Stamatios  Stamos  Stamoylis  Stamelos  Stamelis  Stamelas  Stamatia  Mata  Matoyla  Matina  Stamatina  Stamata  Stamela  Stamoyla  Stamati  Mato  Stamatella  Stratigos  Stratis  Stratigoyla  Taxiarchis  Taxiarchoyla
9.11. Nektarios  Nektaris  Nektaria  Nektarina  Nektaroyla  Elladios  Elladis  Theoktistos  Theoktisti  Mayros  Mayra  Mavroyla  Mavritsa
10.11. Arsenios  Arsenis  Arsenia  Arsina  Arsinoi  Erastos  Erasti  Irodion  Rodion  Irodias  Irodiada  Rodios  Rodis  Rodos  Irodianos  Rodia  Rodoyla  Rodita  Roza  Rozalia  Rozita  Rozina  Rozana  Sosipatros  Sopatros  Sopatra  Sopatria  Patra  Patroyla  Patritsa  Milos  Milis  Milon  Orestis  Orestias  Orestia  Orestiada  Orion  Orionas  Orionis  Orioni
11.11. Minas  Vikentios  Vikentis  Vikentia  Viktor  Viktoras  Viktoria  Drakon  Drakontas  Drakos  Drakoylis  Drakoyla
12.11. Neilos
13.11. Damaskinos  Damaskini  Chrysostomos  Chrysostomis  Chrysostomi  Chrysostomia  Chrysostomitsa
14.11. Grigoris  Grigorios  Golis  Grigoria  Filippos  Filippas  Filippis  Filippakis
16.11. Ifigeneia  Matthaios  Mathios  Mathaios  Matthoyla  Matthildi  Thilda  Tita  Mathoyla
17.11. Gennadios  Genadios
18.11. Platonas  Platon  Platonia  Platona
20.11. Denachis  Denachida
21.11. Maria  Margeta  Marietta  Margetina  Maro  Mario  Mariori  Marika  Marigo  Marigoyla  Maroyla  Maritsa  Manio  Mairi  Mariniki  Mirella  Myrella  Mania  Mara  Maraki  Marios  Virginia  Despoina  Despo  Ntepi  Pepi  Zepo  Lemonia  Soyltanis  Soyltana  Soyzy  Soyzi  Tania
22.11. Valerios  Valerianos  Valios  Valeria  Valeriana  Valia  Sesilia  Kekilia  Kikilia  Filimon  Filimonas  Filimoni  Filimona  Flimona  Iakovos  Iakovina  Zakelina
23.11. Amfilochios  Amfilochia  Elenos  Lenos
25.11. Aikaterini  Aikaterina  Katerina  Katina  Katia  Rina  Kalotina  Kaiti  Katerinaki  Merkoyrios  Merkoyris  Merkoyras  Markoras  Merkoyria
26.11. Stylianos  Stergios  Stelios  Stelis  Telis  Telios  Stela  Stergiani  Stergioyla  Styliani  Stella  Tela  Telia  Telitsa  Stelina  Nikon
28.11. Eirinarchos
29.11. Faidra  Faidroyla  Faidrina  Filoymenos  Filos  Filoymeni  Filomina  Filomila  Filomili  Fili
30.11. Andreas  Antreas  Andrikos  Antrikos  Andriana  Androyla  Andriani  Antrianna

PROSINEC

1.12. Theoklitos  Naoym  Naoymis  Naomi  Naoyma  Filaretos  Filaretis  Filareti  Areti  Aretoysa
2.12. Meropi  Myropi  Solomon  Solomontas  Solon  Solonas  Solomontia  Porfyrios  Porfyros  Porfyris  Porfyri  Porfyria  Porfyra  Porfyro  Porfyroyla
3.12. Glykerios  Glykeros
4.12. Varvara  Royla  Ritsa  Varvaro  Varvaroyla  Varvaritsa  Serafeim  Serafeimia  Serafeima  Serafina  Serafeimi  Serafeimoyla  Serafeimitsa
5.12. Diogenis  Savvas  Savas  Savvoylis  Savvoyla  Savoyla  Savoyli
6.12. Nikolaos  Nikolas  Nikos  Nikolos  Nikolis  Nikolakis  Nikoletta  Nikoloyda  Nikolitsa  Nikolina  Nikoleta  Nikol
7.12. Amvrosios  Amvrosis  Amvrosia
8.12. Patapios
9.12. Anna  Annita  Anita  Aneta  Anneta  Annabella  Annamaria  Annoyla  Aneza  Anezoyla  Anni
12.12. Spyridon  Spyridonas  Spyros  Spyretos  Spyrakis  Spyrakos  Spilios  Spyridoyla  Spyroyla  Spyreta  Spyrina  Spyridina  Loyla
13.12. Aris  Efstratios  Efstratis  Stratis  Stratos  Efstratas  Stratas  Efstratia  Stratoyla  Strata  Efstratoyla  Afxentios  Afxentis  Afxentia  Afxentoyla  Evgenios  Evgenis  Mardarios  Mardaris  Mardas  Orestis  Orestias  Orestia  Orestiada  Ioyvenalios  Ioyvenalis  Gioyvenalis  Ioyvenalia  Loykas  Loykia  Loykitsa
14.12. Arrianos  Arianos  Arreianos  Areianos  Arriani  Ariana  Leykios  Leykis  Leykos  Leykas  Lefkos  Lefki  Lefkoyla  Lefkada
15.12. Eleftherios  Leftheris  Lefteris  Eleftheria  Ria  Leftheria  Lefteria  Anthi  Anthoyla  Anthia  Antheia  Sylvia  Sossana  Sosana  Sosanna  Aaron  Avraam  Avramia  Adam  Adamantios  Adamos  Adamis  Adamas  Diamantis  Adamantia  Amanta  Anta  Diamantoyla  Diamanto  Roybini  Eya  David  Dayid  Dan  Danai  Devora  Devvora  Ntebora  Ntepy  Esthir  Melchisedech  Melchis  Noe  Rachil  Revekka  Beky  Royben  Roybina  Sara  Sarra  Isaak  Iov  Iovia  Iovi  Aithan
16.12. Theofano  Modestos
17.12. Daniil  Daniilos  Danielos  Daniila  Daniela  Daniilitsa  Ananias  Ninos  Azarias  Misail  Dionysios  Dionysis  Nionios  Nysis  Ntenis  Dionysia  Dionysoyla  Nysa  Sissy  Nteniz  Iakchos  Iakchi
18.12. Sevastianos  Sevastinos  Sevastos  Sevos  Sevis  Floros  Floris  Flora  Flori  Floritsa
19.12. Aglaia  Aris
20.12. Ignatios  Ignatis  Ignatia
21.12. Themistoklis  Themis  Themistokleia  Ioylios  Ioylia  Ioyliani  Ioylitsa  Gioylia  Gioyla  Gioylitsa  Tzoylia  Gioyli
22.12. Anastasia  Natasa  Natassa  Tasia  Sia  Tatia  Tasa  Tesa  Zoilos  Zoila  Iakov  Iosif  Sifis  Iosifina  Zozefina
23.12. Nifon
24.12. Achmet  Evgenia  Evgenoyla  Evgenitsa  Tzeni  Tzenoyla  Evgeniki
25.12. Vithleem  Gkaspar  Gkasparos  Gasparis  Emmanoyil  Manolis  Manoyil  Manos  Manoysos  Manoysakis  Manoysaki  Emmanoyella  Emmanoyela  Manoyela  Manolia  Melchior  Baltazar  Baltasar  Christos  Christina  Christiana  Kristiana  Christa  Krista  Christi  Kristi  Christinaki  Chrysi  Chrysa  Chrysalia  Chrysavgi  Chrysoyla  Silia  Chrystalla  Chrystallia
26.12. Emmanoyil  Manolis  Manoyil  Manos  Manoysos  Manoysakis  Manoysaki  Emmanoyella  Emmanoyela  Manoyela  Manolia  Konstantios  Kostantios  Konstantia  Kostantia  Ntia
27.12. Mavrikios  Mavrikis  Moris  Mavrikia  Mavrika  Stefanos  Stefos  Stefas  Stefanis  Stefania  Stefi  Stefana  Stefanio  Stefanitsa  Stefani  Stefa
28.12. Domna  Theofili  Theofilitsa  Filio  Filitsa  Mygdonios  Mygdonis  Mygdonia  Migdonia
29.12. Veniamin
30.12. Anysios  Anysia  Gedeon  Filetairos  Filetairios  Filetairis  Filetairi  Filetairia  Filetaira
31.12. Melania  Melany  Melani  Mayri

nahoru  |  zpět na úvodní stranu